fbpx

CVC Words คืออะไร? สำคัญอย่างไรในการช่วยจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สารบัญ
cvc word

CVC Words คืออะไร? สำคัญอย่างไรในการช่วยจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เมื่อเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ การจดจำคำศัพท์คือพื้นฐานขั้นแรกที่คนส่วนใหญ่ได้เริ่มเรียนกัน หลายคนคงคุ้นชินกับการท่องจำคำศัพท์ง่ายๆ ที่ได้เรียนตั้งแต่ช่วงปฐมวัยอย่าง Cat (แมว) หรือ Dog (สุนัข) กันเป็นอย่างดี เมื่อเติบโตขึ้น คำศัพท์ง่าย ๆ เหล่านี้ก็ยังถูกนำมาใช้ในการเริ่มสอนภาษาอังกฤษแก่ลูก ๆ ของเรา คำศัพท์เหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นคำศัพท์ที่พบเห็นได้บ่อยหรือสั้นจนเหมาะกับความจำของเด็กเท่านั้น แต่คำศัพท์จำพวกนี้มีชื่อเรียกว่า CVC word ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่สามารถใช้เป็นเทคนิคสำหรับการสอนเด็ก ๆ ให้จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นและทำให้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรก่อนนำไปเริ่มประสมเสียงให้เป็นคำ

โดย CVC words คือคำที่อยู่ในรูป Consonant-Vowel-Consonant มักมี 3-5 ตัวอักษร เป็นคำสั้น ๆ ง่ายๆ ที่มีโครงสร้างที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษจึงสำคัญกับการสอนเด็กๆ และผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษให้สามารถเข้าใจโครงสร้างของคำศัพท์และสามารถอ่านออกเสียงได้เร็วขึ้น

CVC Words คืออะไร?

CVC words คือคำที่มีโครงสร้าง Consonant-Vowel-Consonant (พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ) ตัวอย่างเช่น Cat (แมว) Dog (สุนัข) Sun (พระอาทิตย์) เป็นต้น โดย CVC word ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างของคำและการออกเสียงได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถต่อยอดไปจนถึงความเข้าใจเรื่องของคำคล้องจองได้ด้วย โดยการใช้ CVC word ไม่จำเป็นต้องมีเพียง 3 ตัวอักษร เนื่องจาก Consonant และ Vowel ใช้แทนเสียงของพยัญชนะหรือสระ การออกเสียงจึงอาจเกิดจากตัวอักษรมากกว่า 1 ตัวได้ เช่น Ship (เรือ) ซึ่งเกิดจากเสียง /sh/ หรือ Book (หนังสือ) ที่เกิดจากเสียงสระ /oo/ ได้ ดังนั้น การเข้าใจ CVC word จึงทำให้ผู้เรียนเข้าใจกฏของ Phonics (โฟนิกส์) คืออักษรแต่ละตัวมีเสียงของตัวเองอีกด้วย

เมื่อเข้าใจแนวคิดการประสมคำและการออกเสียงจากการเรียนรู้โครงสร้างของ CVC word นี้ได้แล้ว จึงทำให้เด็ก ๆ เข้าใจการสร้างคำสั้น ๆ ที่ง่ายต่อการจดจำและสามารถอ่านออกเสียงคำง่าย ๆ เหล่านั้นไปจนถึงการสร้างประโยคและการอ่านประโยคที่ยาวขึ้นได้ เมื่อสอนภาษาอังกฤษแก่เด็ก ๆ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคนิค CVC word จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่เป็นรากฐานของการประสมคำในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เด็กๆ จึงสามารถเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนอย่างคำคล้องจองต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย

ทำไมเราควรใช้ CVC Words สอนเด็ก ๆ ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การใช้ CVC word นั้น ไม่ใช่เพียงแค่เพราะเป็นคำศัพท์ง่าย ๆ ที่ควรรู้และจดจำได้ง่ายสำหรับเด็ก แต่เหตุผลที่ควรสอนภาษาอังกฤษด้วยการสอน CVC word ให้แก่เด็กๆ คือ CVC word จะทำให้เข้าใจโครงสร้างการประสมตัวอักษรเป็นคำและเข้าใจว่าตัวอักษรแต่ละตัวมีเสียงของตัวเอง ซึ่งความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวคือพื้นฐานของการประสมเสียงเพื่อให้สามารถเข้าใจการอ่านคำไปจนถึงการสร้างประโยค เด็ก ๆ จึงจะสามารถเข้าใจและเรียนรู้การสร้างคำและการประสมเสียงของอักษรแต่ละตัวได้จากพื้นฐานของการใช้เทคนิค CVC word ในการเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงควรเริ่มจากการสอน CVC word เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจการประสมคำและเข้าใจการอ่านออกเสียงคำต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

เทคนิค cvc words

เวลาไหนที่ควรใช้เทคนิค CVC Words สอนลูก ๆ

เมื่อเห็นความสำคัญในการสอน CVC word ให้แก่เด็ก ๆ หรือผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองหรือคุณครูผู้สอนอาจสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่กันที่ควรสอน CVC word ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจ CVC word นั้น เด็ก ๆ จะต้องทำความรู้จักกับพยัญชนะและสระก่อน เมื่อเด็ก ๆ คุ้นเคยว่าอักษรแต่ละตัวเช่น พยัญชนะ a b c d นั้นมีเสียงอย่างไรแล้ว จึงเป็นช่วงที่ควรสอน CVC word ต่อเพื่อให้เข้าใจการประสมอักษรเหล่านั้นเป็นคำและเข้าใจการอ่านออกเสียงคำเหล่านั้นจากการประสมเสียงของพยัญชนะหรือสระที่พวกเขาได้ทำความรู้จัก โดยเด็ก ๆ อาจไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกการออกเสียงของตัวอักษรจนครบ แต่สามารถเริ่มสอน CVC word ควบคู่กันไปได้ เมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าอักษรเป็นรากฐานของการประสมคำและเสียงของอักษรแต่ละตัวออกเสียงอย่างไร พวกเขาจะสามารถออกเสียงเป็นคำได้จากการประสมเสียงของตัวอักษรเหล่านั้น เด็ก ๆ จึงจะสามารถเข้าใจทั้งเสียงและจดจำภาพของตัวอักษรได้เร็วขึ้น

พาไปดู 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสอน CVC Words

ในการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการใช้ CVC word นั้น จะต้องเข้าใจกฏของโฟนิกส์และให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับพยัญชนะ สระ และเสียงของอักษรเหล่านั้น โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิคการใช้ CVC word ให้เด็กๆ นั้นไม่ยาก หากทำตาม 6 ขั้นตอนอย่างเป็นลำดับ ดังนี้

อ่านและเขียน cvc word ทีละตัว

ขั้นตอนที่หนึ่ง อ่านและเขียน CVC Word ทีละตัว

ขั้นตอนแรกของการสอน CVC words คือการฝึกอ่านและเขียน CVC word ทีละตัว เมื่อเด็ก ๆ เข้าใจแล้วว่าอักษรแต่ละตัวมีเสียงของตัวเองและแต่ละตัวอักษรนั้นออกเสียงอย่างไร ให้ใช้ CVC word เพื่อให้เด็กๆ คุ้นเคยกับการออกเสียงแต่ละตัวอักษรนั้นและทำให้เข้าใจว่าเมื่อเสียงแต่ละตัวประสมกันออกมาเป็นคำนั้นจะอ่านออกเสียงได้อย่างไร โดยควรเริ่มจากการฝึกหัดให้เด็กๆ เติมอักษรเพื่อสร้างคำจากสระตรงกลางคำ ตัวอย่างเช่น ดังรูปประกอบ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจการออกเสียงคำจากสระ a จึงให้เด็ก ๆ ได้ลองเติมตัวอักษรที่หายไปทั้งหน้าและหลัง แล้วประสมขึ้นมาเป็นคำและเสียงที่หลากหลายเพื่อให้เด็ก ๆ ออกเสียงพยัญชนะและสระได้คล่องแคล่วและเห็นภาพของโครงสร้างคำจาก CVC word ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจคำและเสียงจาก CVC word ได้อีก เช่น การสร้าง CVC word จากแผ่นการ์ดอักษรหรือเขียน CVC word เพื่อจับคู่กับรูปภาพ

ฝึก cvc word ด้วย word families

ขั้นตอนที่สอง ฝึกฝน CVC Word ด้วย Word Families

Word Families คือกลุ่มคำที่มีสระและตัวสะกดเดียวกัน โดยมีความแตกต่างกันเพียงแค่ที่พยัญชนะ เช่น

กลุ่ม -at คือ Cat (แมว) Bat (ค้างคาว) Rat (หนู)

กลุ่ม -et คือ Met (พบเจอ) Net (ตาข่าย) Wet (เปียก)

จะเห็นได้ว่า Word Families เป็นกลุ่มคำที่เห็นรูปแบบของการประสมคำที่ชัดเจน เมื่อเด็ก ๆ สามารถเข้าใจโครงสร้างของการสร้างคำและการอ่านออกเสียงจาก CVC word แล้ว ขั้นตอนที่สองคือการใช้ Word Families ของ CVC word เริ่มจากคำสั้นๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ เห็นรูปแบบของกลุ่มคำได้มากขึ้นทั้งเพื่อการประสมอักษรเป็นคำและการออกเสียง อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่ช่วยให้สามารถจดจำคำศัพท์ไปพร้อม ๆ กับการอ่านออกเสียงจึงทำให้เด็ก ๆ สามารถจำคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วจากการจับกลุ่มของคำ

ฝึกอ่าน cvc word ให้คล่อง

ขั้นตอนที่สาม ฝึกอ่าน CVC Word ให้คล่อง

ขั้นตอนที่สามคือการให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการอ่าน CVC word จนคล่อง เมื่อเด็กๆ เข้าใจการสร้างคำและการอ่านออกเสียงแล้ว จะต้องสร้างความมั่นใจและความคุ้นเคยต่อคำศัพท์โดยให้พวกเขาหัดอ่าน CVC word ให้คล่องจนไม่ต้องคอยนึกถึงโครงสร้างของ CVC word และสามารถเข้าใจการอ่านออกเสียงคำได้โดยเป็นธรรมชาติ ในช่วงนี้อาจใช้วิธ๊อ่านการ์ดคำศัพท์หรือ Flash card เพื่อให้เด็กๆ สามารถอ่านออกเสียงได้เร็วขึ้นและสร้างความคุ้นชินกับคำศัพท์ต่างๆ ให้แก่เด็ก ๆ

ประสมเสียง cvc word

ขั้นตอนที่สี่ ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในการฝึกอ่านของเด็ก ๆ

เด็กๆ หลายคนอาจยังไม่สามารถประสมเสียงจาก CVC word ได้อย่างคล่องแคล่วจึงอาจต้องการตัวช่วยเพิ่มเติมให้สามารถเห็นภาพของเทคนิค CVC word ได้มากขึ้น ขั้นตอนที่สี่จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ๆ ที่ยังอ่านจาก CVC word ไม่คล่องด้วยการใช้การ์ดคำศัพท์ดังภาพประกอบ คือการ์ดที่แสดงโครงสร้างของ CVC word ออกมาเพื่อที่จะช่วยสอนให้เด็ก ๆ สามารถอ่านออกเสียงตามตัวอักษรแต่ละตัวในขณะที่ไล่นิ้วไปตามตัวอักษรได้ ทำให้เด็กๆ ได้อ่านและเข้าใจการประสมเสียงได้มากขึ้นจนคล่องแคล่วก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กับแบบฝึกหัดที่ซับซ้อนขึ้น

อ่าน CVC Word ในประโยคง่าย ๆ

ขั้นตอนที่ห้า อ่าน CVC Word ในประโยคง่าย ๆ

เมื่อเด็ก ๆ สามารถอ่าน CVC word ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ขั้นตอนที่ห้าจึงควรเริ่มประสม CVC word ที่ได้เรียนรู้มาเข้าเป็นประโยคง่ายๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่าในแต่ละประโยคนั้นถูกสร้างขึ้นจาก CVC word อย่างไรบ้างและให้เด็กๆ ได้ลองอ่าน CVC word ที่อยู่ในประโยคง่ายๆ นั้น เด็ก ๆ จะสร้างความคุ้นเคยกับคำที่พวกเขาได้เรียนรู้มาก่อนและเริ่มเข้าใจการอ่านออกเสียงประโยคที่ยาวขึ้น โดยสามารถใช้เทคนิคของการสอนด้วย CVC word เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจการสร้างประโยคได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่หก ฝึกอ่านประโยคให้คล่อง

ขั้นตอนสุดท้ายคือการฝึกอ่านให้คล่องแคล่ว เมื่อเด็ก ๆ เข้าใจโครงสร้างของ CVC word และการสร้างประโยคจากคำสั้น ๆ ที่พวกเขาคุ้นชินแล้ว ให้เด็ก ๆ ฝึกอ่านประโยคเหล่านั้นให้คล่องแคล่วและเป็นไปโดยธรรมชาติ โดยอาจใช้การ์ดประโยค Flash card หรือการทอยลูกเต๋าเพื่อสุ่มประโยคให้เด็ก ๆ ได้ฝึกอ่านจนสามารถอ่านประโยคที่ยาวขึ้นได้อย่างมั่นใจ

สรุป

การใช้ CVC word หรือโครงสร้างคำ Consonant-Vowel-Consonant (พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ) จึงเป็นเทคนิคการสอนเด็ก ๆ หรือผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษให้สามารถเข้าใจการสร้างคำจากการประสมตัวอักษรและการอ่านออกเสียงคำจากการประสมเสียงของตัวอักษรต่าง ๆ นั้นได้อย่างรวดเร็ว

หากผู้สอนหรือผู้ปกครองมีความต้องการหาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่สามารถเสริมสร้างความเข้าใจรากฐานของภาษาอังกฤษให้ต่อยอดไปสู่การอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องให้แก่เด็ก ๆ แล้ว การใช้ CVC word คือเทคนิคที่ดีและช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทั้งการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้จากแนวคิดที่เป็นรากฐานของภาษาได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้เด็ก ๆ สามารถต่อยอดการเรียนรู้คำสั้น ๆ ไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในอนาคตได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว