fbpx

สถาบันสอนภาษา
สำหรับเด็กเล็ก 2.5 – 12 ปี

 

 

  • facebook-button

เกี่ยวกับสถาบันการสอนภาษา speak up

About Our Company

Speak Up Language Center เป็นสถาบันสอนภาษาสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กอนุบาล หรือเด็กประถม ที่อยู่ในช่วงอายุ 2.5 ถึง 12 ปี สถาบันสอนภาษา Speak Up รับสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประยุกต์ใช้การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) โดยคุณครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนภาษาเด็กเล็ก

ทำไมต้องเลือกสถาบันสอนภาษา SPEAK UP LANGUAGE CENTER

Speak Up Language Center เป็นสถาบันสอนภาษาสำหรับเด็ก ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล จนถึงเด็กประถม ที่อยู่ในช่วงอายุ 2.5 ถึง 12 ปี สถาบันสอนภาษา Speak Up รับสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประยุกต์ใช้การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) โดยคุณครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนภาษาเด็กเล็ก Speak up เห็นความสำคัญของการสอนภาษาเด็กควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ จึงนำการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของสถาบัน สามารถมั่นใจได้ว่า เด็ก ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ Speak Up จะสนุก และได้ใช้ศักยภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่สถาบันสอนภาษา SPEAK UP

สถาบันสอนภาษา Speak Up Language Center มีจุดมุ่งหมายในการสอนภาษาอังกฤษและจีนให้เด็ก ๆ ทุกคน สามารถปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่ ทั้งในและนอกเวลาการเรียนภาษา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของ Speak Up Language Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูด อ่าน เขียน แม้กระทั่งร้องเพลงเป็นภาษานั้น ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ สถาบันอยากเห็นเด็ก ๆ ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเรียนภาษา ทั้งยังเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและจีนอย่างมั่นใจ สามารถนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การสอนภาษาแบบมอนเตสซอรี่ (MONTESSORI) คืออะไร?

การสอนภาษาแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Method) เป็นการสอนภาษาโดยคำนึงถึงเด็กและความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับเด็ก ให้เสรีภาพกับเด็ก ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยอยู่ในสิ่งแวดล้อม และใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

หลักสูตรของสถาบันภาษา speakup language center

OUR COURSES

สถาบันสอนภาษาเด็ก SPEAK UP จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามช่วงอายุ ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก จนถึงกลุ่มเด็กโต เนื่องจากทางสถาบันเห็นว่าการสอนภาษาเด็ก ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและช่วงอายุเดียวกัน จะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนภาษา ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ รวมทั้งรูปแบบการสอนของ SPEAK UP ที่คำนึงถึงเด็กและมุ่งเน้นความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ ดังนั้น หลักสูตรการสอนภาษาเด็ก ๆ ที่ SPEAK UP จึงเป็นหลักสูตรที่ทางสถาบันคิดมาอย่างรอบคอบและครอบคลุมถึงความต้องการของเด็กที่แท้จริง

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 3.6 – 5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 3.6 – 5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 – 8 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 9 – 12 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 9 – 12 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 – 8 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

“PLAY LEARN & GROW Together”

รีวิวจากผู้ปกครอง สถาบันสอนภาษา speak up language center

RECOMMENDATIONS AND REVIEWS

รีวิวและประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของเด็ก ๆ ที่ SPEAK UP จากผู้ปกครอง

testimonial icon

สถาบันสอนดีมากค่ะน้องเรียนตั้งแต่ ยังพูดไม่ได้ อายุ 1.5 ตอนนี้น้อง อายุ 3 ขวบแล้ว

0/5 (0 Reviews)
testimonial icon

ลูกสาวเรียนตั้งแต่ 2.5 ขวบ ปัจจุบัน 4.5 ขวบแล้ว สถาบันดี พื้นที่สะอาด ดูแลน้องๆ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ดีมากครับ

0/5 (0 Reviews)
testimonial icon

ลูกเรียนอนุบาลแบบบูรณาการมา อ่อนภาษาอังกฤษ..เลยพาลูกมาเรียนที่นี่ ลูกมีพัฒนาการภาษาอังกฤษดีขึ้น ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น..ลูกอยากมาเรียนที่นี่ทุกวันเลยค่ะ

0/5 (0 Reviews)
testimonial icon

เรียนสนุกค่ะ ลูกสาวมีความสุข ไม่ได้เรียนอย่างเดียวแต่มีเพลง มีกิจกรรมสอดแทรก มีผลงานกลับบ้านด้วยค่ะ คุณครูใจดีเอาใจใส่เด็กๆ

0/5 (0 Reviews)
testimonial icon

สถาบันดีมากค่ะ ใส่ใจนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครอง เด็กๆที่บ้านชอบมาก มีกิจกรรมให้เด็กทำ เปลี่ยนอิริยาบถ เด็กๆไม่เบื่อค่ะ

0/5 (0 Reviews)
testimonial icon

คุณครูใจดีเป็นกันเอง สอนสนุก ลูกสาวชอบมากๆค่ะ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆและเพลง ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและไม่เบื่อ บรรยากาศในคลาสเรียนอบอุ่น

0/5 (0 Reviews)
Tarnza Pothong
Rtee Phon
น้องจีน คับบบ
Lishuta Sh
Mari Mari
Boaky Fragipani

กิจกรรมและบรรยากาศในการเรียนภาษาที่ speak up ทั้งในและนอกสถานที่

IN & OUT-OF-CLASS ACTIVITIES

นอกจากการเรียนภาษาในห้องเรียน ทางสถาบันยังจัดให้เด็ก ๆ ที่เรียนภาษากับทาง SPEAK UP ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบของกิจกรรม อาจมีการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนสำหรับเด็ก ๆ มาใช้ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็ก ๆ ใช้ภาษาได้อย่างอิสระ

ติดต่อสถาบันสอนภาษา

CONTACT US NOWสาขา ประชาอุทิศ 90

699/86 โครงการ ไลบรารี่ ทาวน์, ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด,
อ.พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290

[email protected]

087-795-1400

สาขา พุทธมณฑลสาย 3

203/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3, แขวงบางไผ่, เขตบางแค, กทม. 10160

[email protected]

099-412-7555

สาขา ศรีนครินทร์ - บางนา

2122/61 หมู่ 7,ถ.ศรีนครินทร์, ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270

[email protected]

099-412-7555

กลุ่มอายุ 9 – 12 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 9 – 12 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 6 – 8 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 6 – 8 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 3.6 – 5 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 3.6 – 5 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)
สาขา ประชาอุทิศ 90

699/86 โครงการ ไลบรารี่ ทาวน์, ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290

[email protected]

087-795-1400

สาขา พุทธมณฑลสาย 3

203/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3, แขวงบางไผ่, เขตบางแค, กทม. 10160

[email protected]

099-412-7555

สาขา ศรีนครินทร์ - บางนา

2122/61 หมู่ 7,ถ.ศรีนครินทร์, ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270

[email protected]

099-412-7555

5/5 (1 Review)