fbpx

สถาบันสอนโค้ดดิ้ง Coding
สำหรับเด็กเล็ก 5 – 15 ปี

 

 

 • facebook-button

เกี่ยวกับคอร์สเรียนสอน โค้ดดิ้ง ( Coding ) จากสถาบันการสอนภาษา Speak Up

หลักสูตร โค้ดดิ้ง Coding เสริมทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยการเรียนโค้ดดิ้ง Coding จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะการแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีให้กับเด็ก ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมของเด็กให้เป็นอย่างดี โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการต่าง ๆ ของการเขียนโปรแกรมแบบเป็นระบบเพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กได้มีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาเทคโนโลยีและเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต

การสอน โค้ดดิ้ง Coding สำหรับเด็กคืออะไร?

การเขียนโค้ด Coding สำหรับเด็กเป็นการสอนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาผ่านการเขียนโค้ด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำเด็กให้รู้จักโลกเทคโนโลยี และ ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น การคิดเชิงตรรกะ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาผ่านการเขียนโค้ด เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดอย่างสนุกสนานและสามารถโต้ตอบได้

มีหลายวิธีในการสอนการเขียนโค้ดให้กับเด็กๆ โดยรวมถึงการใช้ภาษาโปรแกรมแบบภาพ เช่น Scratch เพื่อสร้างแอนิเมชันและเกม หรือภาษาโปรแกรมแบบข้อความ เช่น Python หรือ JavaScript นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากมาย เช่น หนังสือ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การเขียนโค้ดอย่างสนุกสนานและได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์

เป้าหมายของการเขียนโค้ดสำหรับเด็กคือการเข้าใจและเรียนรู้การเขียนโค้ดอย่างสนุกสนานสำหรับเด็กทุกวัย และส่งเสริมให้พวกเขามีอาชีพด้านเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต

การเรียน coding สำหรับเด็กดีอย่างไร?

การเข้าใจและเรียนรู้การเขียนโค้ดเป็นทักษะที่สำคัญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม แต่เนื่องจากการเรียนรู้การเขียนโค้ดมักจะเป็นเรื่องยากและซับซ้อน ทำให้หลายคนรู้สึกยังไม่มั่นใจในการเรียนรู้และเริ่มต้นเขียนโปรแกรม

สำหรับเด็ก การเรียนรู้การเขียนโค้ดมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็กมีความสนใจในเทคโนโลยีและเล่นเกมอยู่เสมอ ดังนั้นการเรียนรู้การเขียนโค้ดจะช่วยเปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้การเขียนโค้ดสำหรับเด็กคือการใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก เครื่องมือแบบนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจพื้นฐานการเขียนโค้ดได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใด ๆ และสามารถใช้งานได้ทันที

เรียนโค้ดดิ้ง Coding เริ่มวัยเด็ก เร็วยิ่งดี

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเรียนรู้โค้ดดิ้ง (coding) ถือเป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับคนในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการเรียนรู้โค้ดดิ้งตั้งแต่เย็นมัธยมต้นหรือประถมต้น จะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงและช่วยให้เด็กเตรียมตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างตรงประเด็น

การเรียนรู้โค้ดดิ้งนั้นสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็กยังอยู่ในวัยเยาว์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ มาก่อน แต่จะต้องมีการสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถแยกแยะการเขียนได้หลายรูปแบบ

 • การโค้ดดิ้งประกอบ โมเดล
 • เรียนผ่านการเล่นเกม สอนโค้ดดิ้ง
 • ผ่านเขียนแบบพื้นฐาน

 • coding-kids-group

  เด็กวัยไหนควรเริ่มเรียนโค้ดดิ้ง Coding

  ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา การมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเตรียมความพร้อมในอนาคต ในเชิงเทคนิค, การเรียนรู้การเขียนโค้ดดิ้ง (Coding) กลายเป็นสิ่งที่สำคัญและก้าวหน้าไปในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งการเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโค้ดดิ้งนั้นเหมาะสมกับวัยไหนกันแน่?

  การเรียนรู้การเขียนโค้ดดิ้งสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเฉพาะเด็กวัย 5 ขวบเป็นต้นไป

  ศึกษาที่มีแนวโน้มในการเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต การเรียนรู้การเขียนโค้ดดิ้งทำให้เด็กได้เรียนรู้การแก้ปัญหา การสร้างสิ่งใหม่ๆ และการคิดสร้างสิ่งแวดล้อมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการทำงานอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ

  ข้อดีของการเรียน โค้ดดิ้ง Coding ตั้งแต่เด็ก

  การเรียนรู้เขียนโค้ดตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากมาย โดยประโยชน์ที่โดดเด่นคือ:

  1. พัฒนาทักษะแก้ปัญหา: เขียนโค้ดต้องใช้ความสามารถในการแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยๆ และหาทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับแต่ละส่วน นั่นจะช่วยให้เยาวชนพัฒนาทักษะแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง และสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ ของชีวิตได้

  2. พัฒนาการคิดวิเคราะห์: การเขียนโค้ดจะต้องใช้การคิดโลจิกและวิเคราะห์เพื่อเขียนโค้ดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นจะช่วยให้เยาวชนพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในหลายด้าน

  3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: เขียนโค้ดช่วยให้เยาวชนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้โดยการสร้างสิ่งใหม่และไม่เหมือนใคร เช่นเว็บไซต์ หรือเกม การเขียนโค้ดเป็นทางเลือกสำหรับการแสดงความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อสู้เพื่ออาชีพในด้านเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

  4. เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต: การเรียนรู้การเขียนโค้ดตั้งแต่อายุยังน้อยมีประโยชน์มากมาย คนเยาวชนกำลังเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โลกกำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ และความต้องการผู้เขียนโค้ดที่มีทักษะก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  5. เข้าใจเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น: การเรียนรู้การเขียนโค้ดจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวิธีการทำงานของเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และนำไปใช้แก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างไร

  6. พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต: การเขียนโค้ดต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้จากความผิดพลาด สิ่งนี้จะช่วยให้คนเยาวชนพัฒนากรอบความคิดในการเติบโตและความยืดหยุ่นต่อความท้าทาย ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อพวกเขาในชีวิตต่อไป

  coding-kid-1
  coding-kid-lego

  โดยคอร์สโค้ดดิ้ง Coding ของทาง Speakup จะพัฒนาการน้องๆได้ ดั่งนี้

  “PLAY LEARN & GROW Together”

  รายละเอียดคอร์สโค้ดดิ้ง กับเรา

  ขั้นตอนการเรียนของ SpeakUp แบ่งเป็น 2  ขั้นตอนดังนี้:

  1. การแบ่งตามกลุ่มอายุ รุ่นเดียวกัน

  • 2.5 – 3.5 ขวบ
  •  3.6 – 5 ขวบ
  •  6 – 7 ขวบ
  • 8 – 9 ขวบ
  • 10 – 12 ขวบ

  2. การทดสอบ และ แบบตามระดับภาษา

  หลังจากแบบกลุ่มอายุเเล้ว นักเรียนต้องเข้าทดลอง เทสระดับภาษา (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อคุณครูจะได้ประเมิน และ จัดกลุ่มให้เหมาะสมกับเพื่อนรวมห้อง

   

  จำนวนนักเรียน และ รอบเวลาเรียน:

  1. จำนวนนักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อห้อง

  2. รอบเวลาเรียน:

  วันเสาร์ 10:00-11:00 น.

  • 11:15 – 12:15 น.
  • 12:30-13:30 น.
  • 13:00-14:00 น.
  • 14:00-15:00 น.

  วันอาทิตย์  10:00-11:00 น.

  • 11:15 – 12:15 น.
  •  12:30-13:30 น.
  • 13:00-14:00 น.
  • 14:00-15:00 น.

  *ทั้งนี้ต้องเช็ครอบเวลาที่ยังว่างอยู่กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

  • ระยะเวลาเรียน
  1. เริ่มต้น 20 ชม. ระยะ 5 เดือน
  2. 30 ชม. ระยะ 8 เดือน
  3. 40 ชม. ระยะ 11 เดือน

  *สอบถามราคาคอร์สต่างกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

  what-is-montessori-2
  วิธีที่ทำให้การสอนภาษาอังกฤษลูกสนุกและไม่น่าเบื่อ

  SpeakUp จัดแบ่งการสอนออกมาทั้งหมด 5 ระดับชั้นที่เหมาะสมกับช่วงวัย

   Level 1: Nursery (2.5 -3.5  ขวบ)

  • Vocabs and Letters
  • Participation
  • Socialization

  Level 2: Kindergarten (3.6 – 5 ขวบ)

  • Beginning sound
  • Phonics
  • Sight words
  • Vocabs

   

  Level 3: Level A (6 – 7 ขวบ)

  • Phonics
  • Vocabs
  • Basic grammar
  • Story telling

  Level 4: Level B (8 – 9 ขวบ)

  • Vocabs
  • Grammar
  • Conversation
  • Story telling
  • Presentation

  Level 5: Level C (10 – 12 ขวบ)

  • Vocabs
  • Advanced grammar
  • Conversation
  • Story telling
  • Presentation

  รีวิวจากผู้ปกครอง สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Speak Up Language Center

  RECOMMENDATIONS AND REVIEWS

  รีวิวและประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของเด็ก ๆ ที่ Speak Up จากผู้ปกครอง

  testimonial icon

  สถาบันสอนดีมากค่ะน้องเรียนตั้งแต่ ยังพูดไม่ได้ อายุ 1.5 ตอนนี้น้อง อายุ 3 ขวบแล้ว

  testimonial icon

  ลูกสาวเรียนตั้งแต่ 2.5 ขวบ ปัจจุบัน 4.5 ขวบแล้ว สถาบันดี พื้นที่สะอาด ดูแลน้องๆ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ดีมากครับ

  testimonial icon

  ลูกเรียนอนุบาลแบบบูรณาการมา อ่อนภาษาอังกฤษ..เลยพาลูกมาเรียนที่นี่ ลูกมีพัฒนาการภาษาอังกฤษดีขึ้น ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น..ลูกอยากมาเรียนที่นี่ทุกวันเลยค่ะ

  testimonial icon

  เรียนสนุกค่ะ ลูกสาวมีความสุข ไม่ได้เรียนอย่างเดียวแต่มีเพลง มีกิจกรรมสอดแทรก มีผลงานกลับบ้านด้วยค่ะ คุณครูใจดีเอาใจใส่เด็กๆ

  testimonial icon

  สถาบันดีมากค่ะ ใส่ใจนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครอง เด็กๆที่บ้านชอบมาก มีกิจกรรมให้เด็กทำ เปลี่ยนอิริยาบถ เด็กๆไม่เบื่อค่ะ

  testimonial icon

  คุณครูใจดีเป็นกันเอง สอนสนุก ลูกสาวชอบมากๆค่ะ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆและเพลง ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและไม่เบื่อ บรรยากาศในคลาสเรียนอบอุ่น

  Tarnza Pothong
  Rtee Phon
  น้องจีน คับบบ
  Lishuta Sh
  Mari Mari
  Boaky Fragipani

  กิจกรรมและบรรยากาศในการเรียนโค้ดดิ้ง Coding ที่ Speak ทั้งในและนอกสถานที่

  IN & OUT-OF-CLASS ACTIVITIES

  นอกจากการเรียนภาษาในห้องเรียน ทางสถาบันยังจัดให้เด็ก ๆ ที่เรียนภาษากับทาง Speak Up ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ

  ติดต่อสถาบันสอนภาษา

  CONTACT US NOW   สาขา ประชาอุทิศ 90

   699/86 โครงการ ไลบรารี่ ทาวน์, ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด,
   อ.พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290

   speakuplanguagecenter01@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   สาขา พุทธมณฑลสาย 3

   203/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3, แขวงบางไผ่, เขตบางแค, กทม. 10160

   speakuplanguagecenter02@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   สาขา ศรีนครินทร์ - บางนา

   2122/61 หมู่ 7,ถ.ศรีนครินทร์, ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270

   speakuplanguagecenter03@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   สาขา บางบัวทอง - นนทบุรี

   11/29-30 หมู่ 3 (ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย) ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

   speakuplanguagecenter04@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   สาขา ฉลองกรุง - ร่มเกล้า - ลาดกระบัง

   123/117-118 (โครงการ Fifth Avenue) ถ. ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กทม. 10520

   speakuplanguagecenter05@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   กลุ่มอายุ 9 – 12 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 9 – 12 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 6 – 8 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 6 – 8 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 3.6 – 5 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 3.6 – 5 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)

   สาขา ประชาอุทิศ 90

   699/86 โครงการ ไลบรารี่ ทาวน์, ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290

   speakuplanguagecenter01@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   สาขา พุทธมณฑลสาย 3

   203/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3, แขวงบางไผ่, เขตบางแค, กทม. 10160

   speakuplanguagecenter02@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   สาขา ศรีนครินทร์ - บางนา

   2122/61 หมู่ 7,ถ.ศรีนครินทร์, ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270

   speakuplanguagecenter03@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   สาขา บางบัวทอง - นนทบุรี

   11/29-30 หมู่ 3 (ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย) ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

   speakuplanguagecenter04@gmail.com

   Line ID : @speak_up

   สาขา ฉลองกรุง - ร่มเกล้า - ลาดกระบัง

   123/117-118 (โครงการ Fifth Avenue) ถ. ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กทม. 10520

   speakuplanguagecenter05@gmail.com

   Line ID : @speak_up