fbpx

นับเลขภาษาจีน ตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักล้าน เด็กจำง่าย พร้อมคำอ่านไทย

สารบัญ
การนับเลขภาษาจีนตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักร้อย

นับเลขภาษาจีน ตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักล้าน เด็กจำง่าย พร้อมคำอ่านไทย

การนับเลขภาษาจีน ถือเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาจีนเลยก็ว่าได้ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยาก และท้าทาย เพราะระบบการนับเลขของจีนถึงจะดูง่าย แต่ก็ต้องเข้าใจพื้นฐาน หลักการ และเงื่อนไขบางอย่าง บทความนี้ จึงขอชวนน้องๆ และคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่อยากจะเริ่มต้นสอนภาษาจีนให้เด็กๆ มาเริ่มเรียนนับเลขภาษาจีนกันได้ง่ายๆ นับได้ตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักล้าน พร้อมดูข้อยกเว้นและกฎในการนับเลขจีนกลาง ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย

การเรียนนับเลขภาษาจีนสำคัญอย่างไร

การเรียนนับเลขภาษาจีนสำคัญอย่างไร

การที่เด็กๆ สามารถนับเลขภาษาจีนได้นั้น มีความสำคัญมากในการเรียนภาษาจีนและการนำไปใช้งานจริง เช่น เวลาไปซื้อของก็สามารถบอกจำนวนที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากอยากจะจองโต๊ะที่ร้านอาหารหรือทำการนัดหมายใดๆ ก็สามารถระบุวันและเวลาได้ อีกทั้งยังช่วยในการเรียนรู้คำสแลงต่างๆ ในภาษาจีน และหลีกเลี่ยงตัวเลขอัปมงคลที่เป็นความเชื่อของวัฒนธรรมจีน

ตัวเลขพื้นฐานในภาษาจีน

ตัวเลขพื้นฐานในภาษาจีน

ตัวเลขอักษรจีนพินอินคำอ่านคำแปล
1 อี หนึ่ง
2èr เอ้อร์ สอง
3sānซานสาม
4ซื่อ สี่
5หวู่ ห้า
6liùลิ่วหก
7ชีเจ็ด
8ปาแปด
9jiǔ จิ่วเก้า
0líng หลิงศูนย์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวเลขพื้นฐาน

 • เลข 0 หรือ 零 ซึ่งอ่านว่า líng (หลิง) ที่แปลว่าเลขศูนย์ในการนับเลขภาษาจีน ในบางครั้งจะเห็นการใช้อักขระ 〇 ซึ่งจะอ่านว่า líng (หลิง) และแปลว่าเลขศูนย์เช่นกัน
 • เลข 1 ตามปกติแล้วเลขหนึ่งในภาษาจีนจะออกเสียงว่า yī (อี) แต่ถ้าในสถานการณ์ที่บอกเบอร์โทรศัพท์ เลขที่บ้าน หรือเลขที่ห้อง มักจะพูดว่า 幺 ซึ่งออกเสียงว่า yāo (เยา) แทน
 • เลข 2 ส่วนใหญ่แล้วเลขสองในการนับตัวเลขภาษาจีนและการบอกเบอร์โทรศัพท์จะใช้ 二 ที่อ่านว่า èr (เอ้อร์) แต่ถ้าเป็นการบอกจำนวนหรือปริมาณจะใช้คำว่า 两 ซึ่งอ่านว่า liǎng (เหลี่ยง)
 • เลข 4 ตามความเชื่อของจีน หมายเลขสี่เป็นเหมือนเลขอัปมงคลที่จะนำพาความโชคร้ายเข้ามา เพราะเลขสี่ออกเสียงว่า sì (ซื่อ) ซึ่งออกเสียงคล้ายกับคำว่า 死 sǐ (สื่อ) ที่มีความหมายว่า ตาย จึงเป็นเลขที่ชาวจีนมักจะหลีกเลี่ยงกัน โดยเฉพาะการให้ของผู้อื่น จะไม่ให้จำนวนสี่ชิ้น และอาคารต่างๆ ก็จะไม่มีชั้นสี่เช่นกัน

ตัวอย่างเลขที่ควรรู้

 • ตัวอย่างการอ่านเบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาจีน เช่น 0985715312 อ่านว่า líng jiǔ bā wǔ qī yāo wǔ sān yāo èr (หลิง จิ่ว ปา หวู่ ชี เยา หวู่ ซาน เยา เอ้อร์)
 • ตัวอย่างการใช้เลขสองในการบอกจำนวนและปริมาณ เช่น 两个橙子 liǎng gè chéngzi (เหลี่ยง เก้อ เฉิงจึ) แปลว่า ส้ม 2 ผล
การนับเลขในภาษาจีนหลักสิบ

การนับเลขในภาษาจีนหลักสิบ

นับเลขภาษาจีนในหลักหน่วยกันไปแล้ว การนับเลขหลักสิบในภาษาจีนมีหน่วยการนับเป็น 十 (shí) ซึ่งแปลว่า 10 โดยสามารถนับได้ดังนี้

ตัวเลขอักษรจีนพินอินคำอ่านคำแปล
10 shí สือ สิบ
11十一 shíyī สืออีสิบเอ็ด
12十二shíèr สือเอ้อร์สิบสอง
13十三 shísān สือซาน สิบสาม
14十四 shísì สือซื่อสิบสี่
15十五 shíwǔ สือหวู่สิบห้า
16十六shíliùสือลิ่วสิบหก
17十七 shíqī สือชีสิบเจ็ด
18十八shíbā สือปาสิบแปด
19十九 shíjiǔ สือจิ่วสิบเก้า
20二十 èrshí เอ้อร์สือยี่สิบ
30三十 sānshí ซานสือสามสิบ
40四十sìshí ซื่อสือสี่สิบ
50五十 wǔshíหวู่สือห้าสิบ
60六十 liùshí ลิ่วสือหกสิบ
70七十 qīshí ชีสือเจ็ดสิบ
80八十 bāshí ปาสือแปดสิบ
90九十 jiǔshí จิ่วสือเก้าสิบ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวเลขหลักสิบ

สามารถสังเกตเห็นได้ว่าการนับเลขภาษาจีนในหลักสิบ เป็นการนำเอาเลข 10 มารวมกับเลขตัวอื่นๆ เช่น 20, 30, 40 … มีการใช้รูปแบบเดียวกัน และมีความคล้ายคลึงกันกับในภาษาไทย เพียงแค่เอาเลขด้านหน้าตามด้วยหลักสิบ ทำให้จำแค่เพียงจำเลข 1-10 ก็สามารถประกอบเป็นเลขได้เกือบครบ 100 แล้ว

ตัวอย่างเลขที่ควรรู้

 • ตัวอย่างการรวมเลขในหลักสิบ เช่น 55 ในภาษาจีนคือ 五十五 wǔshíwǔ (หวู่ สือ หวู่) หรือ 73 ในภาษาจีนคือ 七十三 qīshísān (ชี สือ ซาน)
การนับเลขในภาษาจีนหลักร้อย

การนับเลขในภาษาจีนหลักร้อย

การนับเลขหลักร้อยมีหน่วยการนับเป็น 百 อ่านว่า bǎi (ไป่) หรือ 一百 อ่านว่า yìbǎi (อีไป่) ซึ่งแปลว่า 100 โดยสามารถนับเลขภาษาจีนหลักร้อยได้ดังนี้

ตัวเลขอักษรจีนพินอินคำอ่านคำแปล
100一百 yìbǎi อีไป่หนึ่งร้อย
101一百零一yìbǎi líng yīอีไป่หลิงอีหนึ่งร้อยเอ็ด
102一百零二 yìbǎi líng èrอีไป่หลิงเอ้อร์หนึ่งร้อยสอง
103一百零三 yìbǎi líng sān อีไป่หลิงซานหนึ่งร้อยสาม
104一百零四 yìbǎi líng sì อีไป่หลิงซื่อ หนึ่งร้อยสี่
105一百零五 yìbǎi líng wǔ อีไป่หลิงหวู่หนึ่งร้อยห้า
106一百零六 yìbǎi líng liù อีไป่หลิงลิ่วหนึ่งร้อยหก
107一百零七 yìbǎi líng qī อีไป่หลิงชีหนึ่งร้อยเจ็ด
108一百零八 yìbǎi líng bā อีไป่หลิงปาหนึ่งร้อยแปด
109一百零九 yìbǎi líng jiǔ อีไป่หลิงจิ่วหนึ่งร้อยเก้า
110一百一十 yìbǎi yī (shí) อีไป่อี (สือ) หนึ่งร้อยสิบ
129一百二十九 yìbǎi èrshíjiǔ อีไป่เอ้อร์สือจิ่วหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
175一百七十五 yìbǎi qīshíwǔ อีไป่ชีสือหวู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
200二百, 两百 èrbǎi, liǎngbǎi เอ้อร์ไป่, เหลียงไป่สองร้อย
300三百 sānbǎi ซานไป่สามร้อย

 

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวเลขหลักร้อย

วิธีนับเลขภาษาจีนของตัวเลข 100-109 จะมีความแตกต่างจากไทยอยู่นิดหน่อยตรงที่จะใช้คำว่า 零 (líng) ที่แปลว่า เลขศูนย์ คั่นระหว่างคำว่า 一百 (yìbǎi) ที่อยู่ข้างหน้ากับเลขตัวเลขหลักหน่วยที่อยู่ด้านหลัง และควรระมัดระวังการใช้เลข 250 เพราะในจีน 250 มีความหมายแฝงที่ไม่ดี หมายถึงงี่เง่าหรือโง่ ใช้เป็นคำดูถูกผู้อื่น

การนับเลขในภาษาจีนหลักพัน

การนับเลขในภาษาจีนตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป

การนับเลขจีนกลางในหลักพันขึ้นไป ที่สามารถพบเห็นได้เป็นประจำ เด็กๆ จำเป็นต้องรู้ไว้เป็นพื้นฐาน มีดังนี้

จำนวนครั้งอักษรจีนพินอินคำอ่าน
หนึ่งครั้ง一次 yīcì อีชื่อ
สองครั้ง两次 liǎngcìเหลี่ยงชื่อ
สามครั้ง三次 sāncì ซานชื่อ
สี่ครั้ง四次 sìcìซื่อชื่อ
ห้าครั้ง五次 wǔcì หวู่ชื่อ
หกครั้ง六次 liùcìลิ่วชื่อ
เจ็ดครั้ง七次 qīcì ชีชื่อ
แปดครั้ง八次 bācìปาชื่อ
เก้าครั้ง九次 jiǔcì จิ่วชื่อ
สิบครั้ง十次 shícìสือชื่อ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวเลขหลักพัน

ตัวเลขหลักพันขึ้นไปในภาษาจีน ก็มีหลักการเดียวกันกับเลขหลักสิบและหลักร้อย โดยสามารถเอามารวมกันได้เลย และการรวมกันของหลักก็ทำให้เกิดเป็นหลักใหม่ อย่างหลัก 10 กับ 10,000 รวมเป็น 十万 (shí wàn) ซึ่งมีความหมายว่าหนึ่งแสน

ตัวอย่างเลขที่ควรรู้

 • 37,850 三万七千八百五十 sān wàn qī qiān bā bǎi wǔ shí (ซาน ว่าน ชี เชียน ปา ไป่ หวู่ สือ)
 • 102,046 十万两千四十六 shí wàn liǎng qiān sì shí liù (สือ ว่าน เหลี่ยง เชียน ซื่อ สือ ลิ่ว)
การนับเลขลำดับที่ในภาษาจีน

การนับเลขลำดับที่ในภาษาจีน

เรียนนับเลขภาษาจีนกันไปเรียบร้อยแล้ว และถ้าหากต้องการนับเป็นลำดับที่จะต้องทำอย่างไร ไม่ยากเลย เพียงแค่ใช้คำว่า อ่านว่า dì (ตี้) ซึ่งแปลว่า ที่ มานำหน้าตัวเลขลำดับที่ต้องการ ดังนี้

จำนวนครั้งอักษรจีนพินอินคำอ่าน
หนึ่งครั้ง一次 yīcì อีชื่อ
สองครั้ง两次 liǎngcìเหลี่ยงชื่อ
สามครั้ง三次 sāncì ซานชื่อ
สี่ครั้ง四次 sìcìซื่อชื่อ
ห้าครั้ง五次 wǔcì หวู่ชื่อ
หกครั้ง六次 liùcìลิ่วชื่อ
เจ็ดครั้ง七次 qīcì ชีชื่อ
แปดครั้ง八次 bācìปาชื่อ
เก้าครั้ง九次 jiǔcì จิ่วชื่อ
สิบครั้ง十次 shícìสือชื่อ

ตัวอย่างการนับลำดับเลข

 • ลำดับที่ 32 第三十二 dì sān shí èr (ตี้ ซาน สือ เอ้อร์)
 • ลำดับที่ 539 第五百三十九 dì wǔ bǎi sān shí jiǔ (ตี้ หวู ไป่ ซาน สือ จิ่ว)
การนับเลขจำนวนครั้งในภาษาจีน

การนับเลขจำนวนครั้งในภาษาจีน

การบอกจำนวนครั้งในภาษาจีนก็ง่ายมากเช่นเดียวกัน เพียงเติมคำว่า อ่านว่า cì (ชื่อ) ที่แปลว่า ครั้ง ตามหลังตัวเลขที่ต้องการ ดังนี้

จำนวนครั้งอักษรจีนพินอินคำอ่าน
หนึ่งครั้ง一次 yīcì อีชื่อ
สองครั้ง两次 liǎngcìเหลี่ยงชื่อ
สามครั้ง三次 sāncì ซานชื่อ
สี่ครั้ง四次 sìcìซื่อชื่อ
ห้าครั้ง五次 wǔcì หวู่ชื่อ
หกครั้ง六次 liùcìลิ่วชื่อ
เจ็ดครั้ง七次 qīcì ชีชื่อ
แปดครั้ง八次 bācìปาชื่อ
เก้าครั้ง九次 jiǔcì จิ่วชื่อ
สิบครั้ง十次 shícìสือชื่อ

ตัวอย่างการนับจำนวนครั้ง

 • 48 ครั้ง 四十八次 sì shí bā cì (ซื่อ สือ ปา ชื่อ)
 • 133 ครั้ง 一百三十三次 yì bǎi sān shí sān cì (อี ไป่ ซาน สือ ซาน ชื่อ)

สรุป

การนับเลขภาษาจีนไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ เพียงแค่จำตัวเลขหลักหน่วย 10 ตัว และจำหลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่น รวมถึงรู้หลักการและข้อควรรู้ต่างๆ อีกเล็กน้อย ก็สามารถนำมาผสมรวมกันจนสามารถนับเลขภาษาจีนได้ถึงหลักล้านแล้ว การได้สอนลูกๆ หรือเด็กๆ ให้เริ่มหัดเรียนเลขภาษาจีนจะช่วยให้เด็กค่อยๆ จดจำได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติ ที่ Speak Up Language Center มีหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก 2.5-12 ปี เริ่มตั้งแต่พื้นฐานอย่างการนับเลข ไปจนถึงการสนทนาเป็นประโยค ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสามารถต่อยอดได้ในอนาคต