fbpx

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ภาษาจีน เปลี่ยนการเรียนภาษา ไม่ให้น่าเบื่อ

สารบัญ
คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ภาษาจีน เปลี่ยนการเรียนภาษา ไม่ให้น่าเบื่อ

สำหรับเด็กๆ ที่อยากฝึกภาษาจีนแล้วกังวลว่าภาษาจีนต้องจำคำศัพท์เยอะ ยาก หรือน่าเบื่อ อยากให้ทุกคนสลัดความคิดนั้นออกไปให้หมดได้เลย เพราะการฝึกจำคำศัพท์ภาษาจีนจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป หากเริ่มจากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบๆ ตัว หรือคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ภาษาจีน เพื่อให้เด็กๆ สนุกไปกับการจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งคำศัพท์สัตว์ภาษาจีนจะอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
การจำคำศัพท์สัตว์ภาษาจีนดียังไง

การจำคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ภาษาจีน ดียังไง

การฝึกให้เด็กๆ ท่องคำศัพท์สัตว์ภาษาจีน ถือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กๆ ได้ ดังนี้

พัฒนาทักษะการฝึกออกเสียง

การจำคำศัพท์ภาษาจีนหมวดสัตว์ นอกจากช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ เสียง และรูปร่างของสัตว์แล้ว คำศัพท์สัตว์ภาษาจีนยังช่วยฝึกพัฒนาการในการฝึกออกเสียงได้มากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากการฝึกอ่านออกเสียงอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เด็กๆ เกิดความคุ้นเคย และออกเสียงได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

พัฒนาทักษะการฝึกสร้างประโยค

การจำคำศัพท์สัตว์ภาษาจีน ช่วยเสริมพัฒนาการในการสร้างประโยค และพัฒนาการสื่อสารของเด็กๆ ได้ เนื่องจากคำศัพท์ภาษาจีนหมวดสัตว์ ช่วยให้ผู้เรียนรู้เห็นรูปร่าง ท่าทาง เสียงของสัตว์ จนทำให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นการสร้างประโยคที่จะส่งผลดีต่อการเขียน หรือการพูดได้

พัฒนาทักษะการแบ่งหมวดหมู่

การจำคำศัพท์ภาษาจีนหมวดสัตว์ ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ได้ว่าสัตว์มีหลากหลายชนิด สัตว์บางชนิดมักพบได้ในสวนสัตว์ บางชนิดพบอยู่ในป่าใหญ่ บางชนิดพบได้ใต้ท้องทะเล หรือแม้แต่บางชนิดที่สามารถเลี้ยงได้ที่บ้าน จึงทำให้เด็กๆ สามารถแบ่งหมวดหมู่ของสัตว์แต่ละชนิดได้ และทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากขึ้น

พัฒนาทักษะการเข้าสังคม

การเรียนรู้คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน สามารถสร้างเสริมทักษะการเข้าสังคมให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระหว่างการเรียน หรือการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ที่อาจมีการสื่อสาร พูดคุย หรือเล่นเกมเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนหมวดสัตว์จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเข้าใจ และสื่อสารกับเพื่อนๆ หรือคุณครูได้ดีมากยิ่งขึ้น

ฝึกให้เด็กใส่ใจสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รอบตัว

การฝึกจำคำศัพท์สัตว์ภาษาจีน ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจถึงความสวยงามของธรรมชาติ การปกป้องดูแลคุณภาพชีวิตของสัตว์ต่างๆ รวมถึงการเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตร่วมโลก ทำให้เด็กๆ มีความเห็นอกเห็นใจ และพัฒนาทักษะการเข้าใจในผู้อื่นได้อีกด้วย
รวมคำศัพท์สัตว์ภาษาจีน หมวดหมู่ต่างๆ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ภาษาจีน หมวดหมู่ต่างๆ

รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์ในหมวดหมู่ต่างๆ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน หมวด 12 นักษัตร

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดสัตว์ 12 นักษัตร

ก่อนพาไปทำความรู้จักกับคำศัพท์สัตว์ภาษาจีนในหมวดหมู่ต่างๆ มาเริ่มกันที่สัตว์ 12 นักษัตรที่ควรรู้ เพื่อช่วยฝึกให้เด็กๆ จำได้ง่ายๆ ด้วยการบอกปีนักษัตรของพวกเขา หรือฝึกถามปีนักษัตรของคนอื่น แล้วลองพูดออกมาเป็นภาษาจีนก็สามารถทำได้ ซึ่งนอกจากช่วยฝึกภาษาแล้ว ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะถาม และเข้าสังคมได้อีกด้วย มาดูคำศัพท์ภาษาจีนหมวดหมู่สัตว์ใน 12 นักษัตร จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน
คำศัพท์ภาษาจีน พินอิน คำอ่าน คำแปล
shǔ สู่ หนู
niú หนิว วัว
หู่ เสือ
兔子 tù zǐ ทู่ จื่อ กระต่าย
lóng หลง มังกร หรืองูใหญ่
shé เสอ งูเล็ก
หม่า ม้า
yáng หยาง แพะ
hóu โหว ลิง
公鸡 gōng jī กง จี ไก่ตัวผู้
gǒu โก่ว สุนัข
zhū จู หมู
คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน หมวดสัตว์เลี้ยง

ภาษาจีน หมวดหมู่สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง คือสัตว์ที่มีการเลี้ยงดู ควบคุม และคุ้มครองดูแลโดยมนุษย์ เนื่องจากสัตว์เลี้ยงมักอยู่ใกล้ตัวมนุษย์ และเป็นที่คุ้นเคยกับมนุษย์มากที่สุด การจำคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงจึงง่ายต่อการฝึกฝนมากขึ้นไปอีก มาดูคำศัพท์ภาษาจีนหมวดหมู่หมวดสัตว์เลี้ยง มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

คำศัพท์ภาษาจีนพินอินคำอ่านคำแปล
māoมาวแมว
鹦鹉 yīng wǔ อิง อู่นกแก้ว
金鱼jīn yúจิน หยีปลาทอง
guīกุยเต่า
豚鼠tún shǔทุ๋น ฉู่หนูตะเภา
刺猬cì weiซื่อ เวยเม่นแคระ
猫头鹰māo tóu yīngเมา โถว อิงนกฮูก
微型猪wēi xíng zhūเวย สิง จูหมูแคระ
niǎoเหนี่ยวนก
仓鼠cāng shǔชาง ฉู่หนูแฮมสเตอร์
龙猫lóng māoหลง มาวหนูชินชิลล่า
松鼠sōng shǔซง ฉู่กระรอก
兔子tù ziทู่ จีกระต่าย
ยวี๋ปลา
蜜袋鼯mì dài wúมี่ ไต้ อู๋ชูก้าไกรเดอร์
จีไก่ตัวเมีย
黑猩猩 hēi xīng xīngเฮย ซิง ซิงลิงชิมแปนซี
猩猩xīng xīngซิง ซิงลิงอุรังอุตัง
山羊 shān yángซาน หยางแพะ
ลวี๋ลา
คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน หมวดสัตว์บก

ภาษาจีน หมวดหมู่สัตว์บก

สัตว์บก คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่บนพื้นดิน มักเป็นสัตว์ที่มีจำนวนขา 2-4 ขา ขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว และออกลูกเป็นไข่ รวมไปถึงสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้อง เนื่องจากสัตว์บกมีมากมายและเป็นที่รู้จัก การจำคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดหมู่นี้จึงช่วยฝึกเด็กได้ง่ายขึ้น มาดูคำศัพท์ภาษาจีนหมวดหมู่หมวดสัตว์บก มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

คำศัพท์ภาษาจีนพินอินคำอ่านคำแปล
猴子hóu ziโฮ่ว จื่อลิง
狮子shī ziซือ จื่อสิงโต
เหอแร็กคูน
长颈鹿cháng jǐng lùฉาง จิ่ง ลู่ยีราฟ
猎豹liè bàoเลี่ย เป้าเสือชีต้าร์
狐狸hú liหู หลี่สุนัขจิ้งจอก
袋鼠dài shǔต้าย สู่จิงโจ้
箭猪jiàn zhūเจี้ยน จูเม่น
老虎lǎo hǔเหลา หู่เสือโคร่ง
yángหยางแกะ
斑马bān mǎปาน หม่าม้าลาย
xióngสงหมี
lángหลางหมาป่า
大象dà xiàngต้า เซี่ยงช้าง
鬣狗liè gǒuเลี่ย โก่วไฮยีน่า
骆驼luò tuoลั่ว ทัวอูฐ
水牛shuǐ niúสุ่ย หนิวควาย
niúหนิววัว
熊猫 xióng māoสยง เมาหมีแพนด้า
bàoเป้าเสือดาว
คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน หมวดสัตว์น้ำ

ภาษาจีน หมวดหมู่สัตว์น้ำ

สัตว์น้ำ คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่ โดยมีวงจรชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำเค็ม และแหล่งน้ำจืด มักเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระดูกสันหลัง รวมไปถึงสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ที่มีเปลือก หรือกระดองห่อหุ้ม เนื่องจากสัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่น่าสนใจ และแปลกตา ทำให้เด็กๆ สนใจที่จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น มาดูคำศัพท์ภาษาจีนหมวดหมู่หมวดสัตว์น้ำ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

คำศัพท์ภาษาจีนพินอินคำอ่านคำแปล
鲨鱼shā yúซา หยูปลาฉลาม
海豚hǎi túnห่าย ถุนปลาโลมา
海蜇hǎi zhēห่าย เจ่อแมงกะพรุน
海马hǎi mǎห่าย หม่าม้าน้ำ
章鱼zhāng yúจาง หยูปลาหมึกยักษ์
海星hǎi xīngห่าย ซิงปลาดาว
鳐鱼yáo yúเหยา หยูปลากระเบน
斗鱼dòu yúโต้ว หยูปลากัด
鲶鱼nián yúเหนียน หยูปลาดุก
河豚hé túnเฮอ ถุนปลาปักเป้า
海鳗hǎi mánห่าย หม่านปลาไหลทะเล
海胆hǎi dǎnห่าย ต่านเม่นทะเล
海牛hǎi niúห่าย หนิวพะยูน
鲸鱼 jīng yúจิง ยวีปลาวาฬ
海虾hǎi xiā ห่าย เซี่ยกุ้งทะเล
海龟 hǎi guīห่าย กุยเต่าทะเล
小丑鱼xiǎo chǒ uyúเซี๋ยว โฉ่ ยวีปลาการ์ตูน
海豹hǎi bàoห่าย เป้าแมวน้ำ
海蟹hǎi xièห่าย เซี้ยะปูทะเล
鲑鱼guī yúกุย ยวีปลาแซลมอน
คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน หมวดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

ภาษาจีน หมวดหมู่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก ส่วนใหญ่มักเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีผิวหนังที่ชุ่มชื้นเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลา หายใจทางเหงือก และออกลูกเป็นไข่ที่ไม่มีเปลือกในน้ำได้ นอกจากนี้ ยังมีสัตว์บางชนิดที่ไม่ได้มีการหายใจทางเหงือก หรือผิวหนังเปียกลื่น แต่มีวงจรชีวิตที่ทำให้ต้องอยู่ทั้งบนบก และในน้ำเช่นกัน ซึ่งสามารถพบได้หลายชนิดในแอฟริกา และบริเวณขั้วโลก เพราะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีหลากหลายชนิด การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนหมวดนี้จึงน่าสนใจสำหรับเด็กๆ ไม่น้อย มาดูคำศัพท์ภาษาจีนหมวดหมู่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

คำศัพท์ภาษาจีนพินอินคำอ่านคำแปล
圆鼻巨蜥yuán bí jù xīเยวียน ปี๋ จวี้ ซีตัวเงินตัวทอง
蜗牛wō niú วัว หนิวหอยทาก
鳄鱼è yúเอ้อ หยูจระเข้
河马hé mǎเฮอ หม่าฮิปโปโปเตมัส
企鹅qǐ éฉี่ เอ๋อเพนกวิน
北极熊běi jí xióngเป่ย จี๋ สงหมีขั้วโลก
螃蟹páng xièผาง เซี่ยปู
青蛙 qīng wāชิง วากบ
คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน หมวดสัตว์ปีก

ภาษาจีน หมวดหมู่สัตว์ปีก

สัตว์ปีก คือสัตว์เลือดอุ่น มีกระดูกสันหลัง ออกลูกเป็นไข่ มีปีก มีขน และมีมวลกระดูกที่กลวงเบา ทำให้สามารถบินในอากาศได้ เนื่องจากสัตว์ปีกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายมากที่สุด เพราะมีสายพันธุ์ที่ค้นพบได้ทั่วโลกประมาณ 8,800-9,800 ชนิด มีสีสัน รูปร่าง ขนาด และถิ่นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งสัตว์ปีกที่บินไม่ได้อาศัยอยู่ทั้งบนพื้นดิน และสัตว์ปีกที่บินได้บนอากาศ ทำให้การฝึกคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์ในหมวดหมู่นี้ดูน่าสนุกมากยิ่งขึ้น มาดูคำศัพท์ภาษาจีนหมวดหมู่สัตว์ปีก มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

คำศัพท์ภาษาจีนพินอินคำอ่านคำแปล
火烈鸟huǒ liè niǎoหั่ว เลี่ย เหนียวนกฟลามิงโก
鹌鹑ān chúnอาน ฉุนนกกระทา
秃鹫tū jiùทู จิ้วนกแร้ง
海马tuó niǎoถัว เหนี่ยวนกกระจอกเทศ
鹈鹕tí húถี หูนกกระทุง
yīngอิงนกอินทรีย์
燕子yàn ziเยี่ยน จื่อนกนางแอ่น
孔雀kǒng quèข่ง เชี่ยนกยูง
鸽子gē ziเกอ จื่อนกกระจอก
白鹭 bái lùไป๋ ลู่นกกระยาง
犀鸟xī niǎoซี เหนี่ยวนกเงือก
鹩哥liáo gēเหลียว เกอนกขุนทอง
虎皮鹦鹉hǔ pí yīng wǔหู ผี อิง อู่นกหงษ์หยก
海鸥hǎi’ōuไห่ โอวนกนางนวล
乌鸦wū yāอู ยาอีกา
啄木鸟zhuó mù niǎoจั๋ว มู่ เหนี่ยวนกหัวขวาน
翠鸟cuì niǎoชุ่ย เหนี่ยวนกกระเต็น
鸦鹃yā juānยา จวนนกกระปูด
谷仓猫头鹰gǔcāng māotóuyīngกู่ชาง เมาโถวอิงนกแสก
guànกว้านนกกระสา
คำศัพท์สัตว์ภาษาจีน หมวดหมู่แมลง

ภาษาจีน หมวดหมู่แมลง

สัตว์ประเภทแมลง คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหนึ่ง โดยในทางวิทยาศาสตร์ และกีฏวิทยาสามารถจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้มากถึง 18 กลุ่ม แต่ลักษณะทั่วไปของแมลงคือมักมีลำตัวเป็นปล้องแบ่งเป็นสอง หรือสามส่วนชัดเจน ในบางชนิดอาจแบ่งได้มากกว่าสามปล้อง โดยลำตัวของแมลงจะมีเปลือกห่อหุ้มลำตัว หรือมีสารไคตินเคลือบเอาไว้ นอกจากนี้ แมลงยังมีการขยายพันธุ์ด้วยการออกลูกเป็นไข่ และเมื่อเติบโตเต็มวัยก็อาจมีการลอกคราบเพื่อสร้างเปลือกห่อหุ้มลำตัวใหม่ หรือขยายขนาดลำตัวต่อไป แมลงถือว่าเป็นสัตว์ในประเภทที่สามารถพบเห็นได้ง่าย และเป็นที่นิยมของเด็กๆ ที่ชื่นชอบในการสะสมแมลง จึงทำให้การฝึกคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดหมู่นี้ดูน่าสนใจและน่าสนุกไม่น้อยเลย มาดูคำศัพท์ภาษาจีนหมวดหมู่แมลง มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

คำศัพท์ภาษาจีนพินอินคำอ่านคำแปล
红蚁hóng yǐหง อี่มดแดง
白蚁bái yǐไป๋ อี่ปลวก
黄蜂huáng fēng หวง เฟิงตัวต่อ
苍蝇cāng yíngชาง อี๋แมลงวัน
蟑螂zhāng lángจาง หลางแมลงสาบ
蜻蜓qīng tíngชิง ถิงแมลงปอ
蜘蛛zhī zhūจือ จูแมงมุม
蚊子wén ziเหวิน จื่อยุง
蜜蜂mì fēngมี่ เฟิงผึ้ง
蚂蚁mǎ yǐหมา อี่มด
竹虫zhú chóngจู ฉงหนอนไม้ไผ่
蚱蜢zhà měngจ้า เหมิ่งตั๊กแตน
蝴蝶hú diéหู เตี๋ยผีเสื้อ
七星瓢虫qī xīng piáo chóngชี ซิง เผียว ชงแมลงเต่าทอง
蝎子xiē ziเซีย จึแมงป่อง
éเอ๋อแมลงเม่า
蜈蚣wú gōngอู๋ กงตะขาบ
萤火虫yíng huǒ chóngอิ๋ง หั่ว ฉงหิ่งห้อย
甲虫jiǎ chóngเจี่ย ฉงด้วงกว่าง

สรุป

การฝึกจำคำศัพท์สัตว์ภาษาจีนในหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงการฝึกแต่งประโยค สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กๆ ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นอีกด้วย โดยผู้ปกครองสามารถนำคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้ไปลองให้เด็กๆ ได้ฝึกฝน เพื่อเปลี่ยนให้การเรียนรู้ภาษาจีน ไม่น่าเบื่อสำหรับเด็กอีกต่อไป

หากต้องการฝึกทักษะภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษให้กับเด็ก อยากให้เด็กๆ มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีไปพร้อมกับการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ไว้ใจให้ SpeakUp Language Center เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ เพราะเรามีคุณครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และเทคนิคการสอนภาษาให้เด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2.5-12 ปี มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะได้ความรู้ทางด้านภาษาอย่างเต็มที่ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ