fbpx

สถาบันสอนภาษา
สำหรับเด็กเล็ก 2.5 – 12 ปี
สาขา เพชรเกษม

 

 

  • facebook-button

เกี่ยวกับสถาบันการสอนภาษา speak up

About Our Company

สาขา เพชรเกษม

Speak Up Language Center สาขา เพชรเกษม เป็นสถาบันสอนภาษาสำหรับเด็ก ในช่วงอายุ 2.5 ถึง 12 ปี สถาบันสอนภาษา Speak Up สาขาเพชรเกษม ทำการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน Coding สำหรับเด็ก พร้อมกับการประยุกต์การสอนด้วยพื้นฐานหลักการมอนเตสซอรี่ (Montessori) โดยคุณครูต่างชาติที่มีประสบการณ์และ ทักษะด้วยสอนที่สามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างง่ายดาย

ทำไมต้องเลือกสถาบันสอนภาษา SPEAK UP LANGUAGE CENTER

``Speak Up Language Center สาขา เพชรเกษม เป็นสถาบันสอนภาษาสำหรับเด็ก ในช่วงอายุ 2.5 ถึง 12 ปี สถาบันสอนภาษา Speak Up รับสอนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ Coding ประยุกต์หลักการสอนมอนเตสซอรี่ (Montessori) โดยคุณครูต่างชาติที่มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนภาษาเด็กเล็ก Speak up เห็นความสำคัญของการสอนภาษาเด็กควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ จึงนำการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของสถาบัน สามารถมั่นใจได้ว่า เด็ก ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ Speak Up จะสนุก และได้ใช้ศักยภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มที่``

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่สถาบันสอนภาษา SPEAK UP

สถาบันสอนภาษา Speak Up Language Center สาขาเพชรเกษม มีจุดมุ่งหมายในการสอนภาษาอังกฤษและจีนให้เด็ก ๆ ทุกคน สามารถปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่ ทั้งในและนอกเวลาการเรียนภาษา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของ Speak Up Language Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูด อ่าน เขียน แม้กระทั่งร้องเพลงเป็นภาษานั้น ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ สถาบันอยากเห็นเด็ก ๆ ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเรียนภาษา ทั้งยังเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและจีนอย่างมั่นใจ สามารถนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การสอนภาษาแบบมอนเตสซอรี่ (MONTESSORI) คืออะไร?

การสอนภาษาแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Method) เป็นการสอนภาษาโดยคำนึงถึงเด็กและความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้สำหรับเด็ก ให้เสรีภาพกับเด็ก ให้คำปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยอยู่ในสิ่งแวดล้อม และใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

หลักสูตรของสถาบันภาษา speakup language center

OUR COURSES

สาขา เพชรเกษม

สถาบันสอนภาษาเด็ก SPEAK UP สาขาเพชรเกษม จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามช่วงอายุ ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก จนถึงกลุ่มเด็กโต ที่อยู่บริเวณเพชรเกษมและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากทางสถาบันเห็นว่าการสอนภาษาเด็ก ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและช่วงอายุเดียวกัน จะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนภาษา ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ รวมทั้งรูปแบบการสอนของ SPEAK UP ที่คำนึงถึงเด็กและมุ่งเน้นความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ ดังนั้น หลักสูตรการสอนภาษาเด็ก ๆ ที่ SPEAK UP จึงเป็นหลักสูตรที่ทางสถาบันคิดมาอย่างรอบคอบและครอบคลุมถึงความต้องการของเด็กที่แท้จริง

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 3.6 – 5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 3.6 – 5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 – 8 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 9 – 12 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 9 – 12 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 – 8 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

“PLAY LEARN & GROW Together” สาขาเพชรเกษม

รีวิวจากผู้ปกครอง สถาบันสอนภาษา speak up language center

RECOMMENDATIONS AND REVIEWS

รีวิวและประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของเด็ก ๆ ที่ SPEAK UP จากผู้ปกครอง

testimonial icon

สถาบันสอนดีมากค่ะน้องเรียนตั้งแต่ ยังพูดไม่ได้ อายุ 1.5 ตอนนี้น้อง อายุ 3 ขวบแล้ว

testimonial icon

ลูกสาวเรียนตั้งแต่ 2.5 ขวบ ปัจจุบัน 4.5 ขวบแล้ว สถาบันดี พื้นที่สะอาด ดูแลน้องๆ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ดีมากครับ

testimonial icon

ลูกเรียนอนุบาลแบบบูรณาการมา อ่อนภาษาอังกฤษ..เลยพาลูกมาเรียนที่นี่ ลูกมีพัฒนาการภาษาอังกฤษดีขึ้น ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น..ลูกอยากมาเรียนที่นี่ทุกวันเลยค่ะ

testimonial icon

เรียนสนุกค่ะ ลูกสาวมีความสุข ไม่ได้เรียนอย่างเดียวแต่มีเพลง มีกิจกรรมสอดแทรก มีผลงานกลับบ้านด้วยค่ะ คุณครูใจดีเอาใจใส่เด็กๆ

testimonial icon

สถาบันดีมากค่ะ ใส่ใจนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครอง เด็กๆที่บ้านชอบมาก มีกิจกรรมให้เด็กทำ เปลี่ยนอิริยาบถ เด็กๆไม่เบื่อค่ะ

testimonial icon

คุณครูใจดีเป็นกันเอง สอนสนุก ลูกสาวชอบมากๆค่ะ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆและเพลง ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและไม่เบื่อ บรรยากาศในคลาสเรียนอบอุ่น

Tarnza Pothong
Rtee Phon
น้องจีน คับบบ
Lishuta Sh
Mari Mari
Boaky Fragipani

กิจกรรมและบรรยากาศในการเรียนภาษาที่ speak up ทั้งในและนอกสถานที่

IN & OUT-OF-CLASS ACTIVITIES

สาขา เพชรเกษม

นอกจากการเรียนภาษาในห้องเรียน ทางสถาบันยังจัดให้เด็ก ๆ ที่เรียนภาษากับทาง SPEAK UP ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบของกิจกรรม อาจมีการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนสำหรับเด็ก ๆ มาใช้ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็ก ๆ ใช้ภาษาได้อย่างอิสระ

ติดต่อสถาบันสอนภาษา

CONTACT US NOW

สาขา เพชรเกษมสาขา ประชาอุทิศ 90

699/86 โครงการ ไลบรารี่ ทาวน์, ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด,
อ.พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290

[email protected]

087-795-1400

สาขา พุทธมณฑลสาย 3

203/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3, แขวงบางไผ่, เขตบางแค, กทม. 10160

[email protected]

099-412-7555

สาขา ศรีนครินทร์ - บางนา

2122/61 หมู่ 7,ถ.ศรีนครินทร์, ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270

[email protected]

099-412-7555

กลุ่มอายุ 9 – 12 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 9 – 12 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 6 – 8 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 6 – 8 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 3.6 – 5 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 3.6 – 5 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)
สาขา ประชาอุทิศ 90

699/86 โครงการ ไลบรารี่ ทาวน์, ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290

[email protected]

087-795-1400

สาขา พุทธมณฑลสาย 3

203/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3, แขวงบางไผ่, เขตบางแค, กทม. 10160

[email protected]

099-412-7555

สาขา ศรีนครินทร์ - บางนา

2122/61 หมู่ 7,ถ.ศรีนครินทร์, ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270

[email protected]

099-412-7555