fbpx

สถาบันสอนภาษา อังกฤษ-จีน
สำหรับเด็กเล็ก 2.5 – 12 ปี
สาขา เพชรเกษม

 

 

 • facebook-button

เกี่ยวกับสถาบันการสอนภาษา Speak Up

About Our Company

สาขา เพชรเกษม

Speak Up Language Center สาขา เพชรเกษม เป็นสถาบันสอนภาษาสำหรับเด็ก ในช่วงอายุ 2.5 ถึง 12 ปี สถาบันสอนภาษา Speak Up สาขาเพชรเกษม ทำการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน Coding สำหรับเด็ก

ข้อดีของเด็กที่เรียนรู้สองภาษา

การที่เด็กได้เรียนรู่ 2 ภาษานั้น มีข้อดีหลากหลาย ของการที่เด็กสามารถเรียนรู้หลายภาษานั้นจะกระตุ้นสมองเด็กให้มีการเติบโต และประมวลผลได้หลากหลาย

จะได้รับโอกาศในการเปิดโลกที่กว้างขวาง ด้วยการใช้ได้หลายภาษานั้นจะเปิดโอกาสในการรับรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ

กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ด้วยการเรียนรู้หลายภาษาจะเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นภาษไทย อังกฤษ หรือจีน ด้วยการเรียนรู้ในเชิงประยุกต์ จะทำให้เด็กคุ้นเคยกับการเล่น พูดคุย และแสดงออกได้ดี

เปิดโอกาสให้สามารถเรียนรู้ภาษาอื่นๆ หรือใกล้เคียงได้ง่ายยิ่งขึ้น เด็กนั้นสามารถซึมซับความรู้ได้ง่ายกว่าตอนเป็นผู้ใหญ่ การที่เด็กสามารถใช้ได้หลายภาษานั้นจะเด็กจะเรียนรู้ไวกว่า และใช้ภาษาได้คร่องยิ่งกว่าเด็กภาษาเดียว

เทคนิคสอนลูก สองภาษา

แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเก่งรอบด้าน รวมถึงด้านภาษาด้วย เทคนิคการ สอนลูกสองภาษาให้เก่งได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่มีราคาแพง

การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญในการให้ลูกได้ 2 ภาษา เมื่อเด็กเกิดมาจะสามารถรับรู้ถึง ภาษาที่ได้รับเข้ามาเป็นอย่างดี การที่พ่อพูดคุย หรือ ร้องเพลงภาษาอังกฤษกับลูกตั้งแต่เด็ก และ แม่พูดคุย หรือ เล่านิทานเป็นภาษาไทย มีส่วนช่วยให้เด็กซึมซับทั้ง 2 ภาษาไปพร้อมๆกัน พอลูกโต ขึ้นก็จะสามารถแยกแยะว่าคุยกับพ่อเป็นภาษาอังกฤษ คุยกับแม่เป็นภาษาไทย เหมือนมี 2 ช่องโดยอัตโนมัติ

เทคนิคคือการพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ไม่ต้องใช้คำศัพท์หรือประโยคที่ยากเกินไป พูดให้ลูกรู้ว่าอันนี้ คืออะไร เช่น จะสอนลูกว่า นี่คือ 'บ้าน' พูดไปเลยว่า This is a house. โดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย ลูกก็จะเข้าใจว่านี่คือบ้าน โดยไม่ได้คิดก่อนว่า บ้าน คือ ภาษาไทย แล้ว ภาษาอังกฤษเรียกยังไง ในช่วงแรกเน้นให้ลูกฟัง เพราะเด็กยังไม่สามารถโต้ตอบเองได้ตั้งแต่แรก แต่ได้ซึมซับ และสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หลักสูตร Bilingual กับ EP ต่างกันยังไง

หลักสูตร Bilingual คือหลักสูตรที่เรียนทั้ง 2 ภาษา ก็คือภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เช่น เรียนคณิต และ Math หลักสูตรนี้จะใช้คุณครู 2 คนในห้องๆเดียว มีทั้งครูไทย และ ครูต่างชาติ ซึ่ง เด็กๆจะได้เรียนทั้ง 2 ภาษาไปพร้อมๆกัน แต่หลักสูตรอาจจะเป็นลูกครึ่งมากเกินไป ครึ่งไทยครึ่ง อังกฤษ อาจจะทำให้เด็กๆไม่เต็มที่ในภาษาใดภาษาหนึ่ง

หลักสูตร EP (English Program) เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยคุณครูต่างชาติ หรือ คุณครูคนไทยที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี แต่เนื้อหาการสอนนั้นจะอ้างอิงจากตำราของไทยเป็นหลัก และในหลักสูตรนี้จะมีเรียนวิชาภาษาไทย และ สังคม ในหลักสูตร EP บางโรงเรียนอ้างอิงตำราเรียนเป็นเนื้อหาของต่างประเทศ อาจทำให้นักเรียนเจอปัญหา ในการสอบเข้าคณะมหาวิทยาลัยของไทยไม่ได้ เพราะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม้ได้เรียน หรือ ง่ายเกินไป แต่อาจจะสามารถสอบเข้าคณะที่เป็นภาค Inter แทน

หลักสูตรของสถาบันภาษา SpeakUp Language Center

OUR COURSES

สาขา เพชรเกษม

สถาบันสอนภาษาเด็ก Speak Up สาขาเพชรเกษม จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน  เนื่องจากทางสถาบันเห็นว่าการสอนภาษาเด็ก ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมและช่วงอายุเดียวกัน จะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนภาษา หลักสูตรการสอนภาษาเด็ก ๆ ที่ Speak Up จึงเป็นหลักสูตรที่ทางสถาบันคิดมาอย่างรอบคอบและครอบคลุมถึงความต้องการของเด็กที่แท้จริง

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 3.6 – 5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 3.6 – 5 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 – 8 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 9 – 12 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาจีน) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 9 – 12 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 – 8 ขวบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

“PLAY LEARN & GROW Together” สาขาเพชรเกษม

รีวิวจากผู้ปกครอง

RECOMMENDATIONS AND REVIEWS

รีวิวและประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของเด็ก ๆ

testimonial icon

สถาบันสอนดีมากค่ะน้องเรียนตั้งแต่ ยังพูดไม่ได้ อายุ 1.5 ตอนนี้น้อง อายุ 3 ขวบแล้ว

testimonial icon

ลูกสาวเรียนตั้งแต่ 2.5 ขวบ ปัจจุบัน 4.5 ขวบแล้ว สถาบันดี พื้นที่สะอาด ดูแลน้องๆ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ดีมากครับ

testimonial icon

ลูกเรียนอนุบาลแบบบูรณาการมา อ่อนภาษาอังกฤษ..เลยพาลูกมาเรียนที่นี่ ลูกมีพัฒนาการภาษาอังกฤษดีขึ้น ชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น..ลูกอยากมาเรียนที่นี่ทุกวันเลยค่ะ

testimonial icon

เรียนสนุกค่ะ ลูกสาวมีความสุข ไม่ได้เรียนอย่างเดียวแต่มีเพลง มีกิจกรรมสอดแทรก มีผลงานกลับบ้านด้วยค่ะ คุณครูใจดีเอาใจใส่เด็กๆ

testimonial icon

สถาบันดีมากค่ะ ใส่ใจนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครอง เด็กๆที่บ้านชอบมาก มีกิจกรรมให้เด็กทำ เปลี่ยนอิริยาบถ เด็กๆไม่เบื่อค่ะ

testimonial icon

คุณครูใจดีเป็นกันเอง สอนสนุก ลูกสาวชอบมากๆค่ะ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆและเพลง ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและไม่เบื่อ บรรยากาศในคลาสเรียนอบอุ่น

Tarnza Pothong
Rtee Phon
น้องจีน คับบบ
Lishuta Sh
Mari Mari
Boaky Fragipani

กิจกรรมและบรรยากาศในการเรียนภาษาที่ Speak Up นอกสถานที่

IN & OUT-OF-CLASS ACTIVITIES

สาขา เพชรเกษม

นอกจากการเรียนภาษาในห้องเรียน ทางสถาบันยังจัดให้เด็ก ๆ ที่เรียนภาษากับทาง SPEAK UP ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบของกิจกรรม อาจมีการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนสำหรับเด็ก ๆ มาใช้ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็ก ๆ ใช้ภาษาได้อย่างอิสระ

ติดต่อสถาบันสอนภาษา

CONTACT US NOW

สาขา เพชรเกษม  สาขา ประชาอุทิศ 90

  699/86 โครงการ ไลบรารี่ ทาวน์, ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด,
  อ.พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290

  speakuplanguagecenter01@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  สาขา พุทธมณฑลสาย 3

  203/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3, แขวงบางไผ่, เขตบางแค, กทม. 10160

  speakuplanguagecenter02@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  สาขา ศรีนครินทร์ - บางนา

  2122/61 หมู่ 7,ถ.ศรีนครินทร์, ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270

  speakuplanguagecenter03@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  สาขา บางบัวทอง - นนทบุรี

  11/29-30 หมู่ 3 (ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย) ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

  speakuplanguagecenter04@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  สาขา ฉลองกรุง - ร่มเกล้า - ลาดกระบัง

  123/117-118 (โครงการ Fifth Avenue) ถ. ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กทม. 10520

  speakuplanguagecenter05@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  กลุ่มอายุ 9 – 12 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 9 – 12 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 6 – 8 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 6 – 8 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 3.6 – 5 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 3.6 – 5 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)กลุ่มอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ (ภาษาจีน)กลุ่มอายุ 2.5 – 3.5 ขวบ (ภาษาอังกฤษ)

  สาขา ประชาอุทิศ 90

  699/86 โครงการ ไลบรารี่ ทาวน์, ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290

  speakuplanguagecenter01@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  สาขา พุทธมณฑลสาย 3

  203/11 ถ.พุทธมณฑลสาย 3, แขวงบางไผ่, เขตบางแค, กทม. 10160

  speakuplanguagecenter02@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  สาขา ศรีนครินทร์ - บางนา

  2122/61 หมู่ 7,ถ.ศรีนครินทร์, ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมือง, สมุทรปราการ 10270

  speakuplanguagecenter03@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  สาขา บางบัวทอง - นนทบุรี

  11/29-30 หมู่ 3 (ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย) ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

  speakuplanguagecenter04@gmail.com

  Line ID : @speak_up

  สาขา ฉลองกรุง - ร่มเกล้า - ลาดกระบัง

  123/117-118 (โครงการ Fifth Avenue) ถ. ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กทม. 10520

  speakuplanguagecenter05@gmail.com

  Line ID : @speak_up