fbpx

รวมเกมฝึกภาษาจีนสนุกๆ เสริมสร้างทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กเล็ก

สารบัญ
เล่นเกมภาษาจีน

รวมเกมฝึกภาษาจีนสนุกๆ เสริมสร้างทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กเล็ก

สำหรับการฝึกภาษาจีนสามารถทำได้หลากหลายวิธี ทั้งด้านการอ่าน การพูด หรือการฟัง ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาวิถีแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ การฝึกเล่นเกมภาษาจีนก็เป็นวิธีที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้แล้ว ยังเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้ ทำให้การเรียนภาษาจีนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

การฝึกภาษาจีนจะไม่ยากสำหรับเด็กอีกต่อไป ถ้าฝึกฝนในรูปแบบการเล่นเกม ในบทความนี้มีเกมฝึกภาษาจีนที่น่าสนใจมากมายที่ Speak Up รวบรวมมาให้ ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ และจำเป็นสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกๆ มีประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ภาษาจีน

ทำไมต้องเรียนภาษาจีนแต่เด็ก

ทำไมต้องเรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็ก

ก่อนจะไปรู้จักกับการเล่นเกมต่างๆ ในการฝึกภาษาจีน สำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากให้ลูกฝึกภาษาจีนตั้งแต่วันนี้ มาดูข้อดีของการสอนให้เด็กเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เด็ก ว่าจะสามารถช่วยฝึกทักษะภาษา และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการอย่างไรบ้าง

ทำให้เด็กมีความจำดีขึ้น

การเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด การเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ จะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในวัยเด็ก เป็นวัยแห่งการอยากรู้อยากลองสิ่งต่างๆ การเรียนภาษาจีนตั้งแต่ยังเด็ก จึงเป็นวิธีที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประสบการณ์ถือเป็นเรื่องสำคัญ

มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีกว่าเด็กรุ่นเดียวกัน

การเรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะการเรียนด้วยเกมภาษาจีนแบบสนุกๆ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนแบบจำแล้วนำไปใช้ แต่เป็นการเรียนที่ลงลึกไปยังโครงสร้างของภาษา ที่ทำให้เด็กๆ สามารถฟัง พูด อ่าน หรือเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความคิดสร้างสรรค์

เนื่องจากวัยเด็ก เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ การเรียนภาษาจีนตั้งแต่ยังเด็กจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาสมองให้เด็กสามารถคิดได้ทั้งในเชิงตรรกะ หรือการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ และที่สำคัญยังช่วยพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นองค์ความคิดสำคัญ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ไม่เป็นเพียงการเรียนแบบผิวเผิน แต่เป็นการเรียนรู้แบบลึกซึ้งในศาสตร์นั้นๆ

รู้จักแก้ไขปัญหา

การเรียนภาษาจีนมักเน้นในการฟังเสียง ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างเสียงได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการเรียนแบบเล่นเกมภาษาจีน ยิ่งช่วยให้ทักษะในด้านการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีทักษะในการตัดสินใจที่ดี

เนื่องจากการฝึกภาษาที่ไม่ได้เป็นภาษาโดยกำเนิดจำเป็นต้องใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าปกติ ทำให้เด็กสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น

ทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้

เด็กที่เรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่ยังเด็ก จะมีความสามารถทำหลายอย่างพร้อมๆ กันได้ เนื่องจากมีความเคยชินต่อการเรียนหลายภาษาพร้อมกัน ทำให้การทำงานของสมองซับซ้อนขึ้น มีสมาธิมากขึ้น จึงทำให้สามารถทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างไม่ติดขัด

เกมฝึกทักษะภาษาจีนสำหรับเด็กๆ

การเล่นเกมภาษาจีนสนุกๆ จะช่วยให้พัฒนาการด้านภาษาของเด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกๆ ดีขึ้นอีกด้วย มาดูกันว่ามีเกมไหนที่น่าสนใจกันบ้าง
เล่นเกมภาษาจีน เกมโดมิโน่คำศัพท์

เกมโดมิโนคำศัพท์

เกมโดมิโนถือกำเนิดที่ประเทศจีนในช่วงศตวรรษที่ 12 และได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถนำมาประยุกต์ได้หลากหลายแบบ นำมาเล่นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือเพื่อใช้เป็นการสื่อการสอนที่น่าสนใจก็ได้เช่นกัน โดยเฉพาะการนำมาใช้ฝึกเล่นเกมโดมิโนในรูปแบบภาษาจีน

โดยมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
  1. ลิสต์คำศัพท์ภาษาจีนแยกไว้เป็นหมวดหมู่
  2. นำคำศัพท์มาเขียนลงกระดาษแข็ง หรือไม้ไอติมที่เตรียมไว้ 
  3. ตกแต่งให้สวยงาม โดยขั้นตอนนี้สามารถขอความร่วมมือจากเด็กๆ ให้มาช่วยกันตกแต่งได้ เพราะสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะความสร้างสรรค์ และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและพ่อแม่ด้วย

เพียงเท่านี้ก็จะได้เกมโดมิโนฝึกภาษาจีนสนุกๆ ให้ได้เล่นกันแล้ว โดยวิธีการเล่นก็ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน คือ ให้เด็กๆ ฝึกการจดจำคำศัพท์ด้วยการแยกหมวดหมู่ เพราะการวางโดมิโนที่ต่อกันในเกมนี้ ควรวางให้ต่อกันด้วยการอิงจากคำศัพท์ที่มีหมวดหมู่เดียวกันนั่นเอง

เล่นเกมภาษาจีน เกมชอปปิงทายคำศัพท์

เกมชอปปิงทายศัพท์

การฝึกภาษาจีนให้ได้ผล จำเป็นต้องนำภาษาจีนนั้นมาใช้ในชีวิตจริง เพราะเป็นการนำมาปรับใช้จริง ช่วยให้เด็กๆ ไม่เบื่อ โดยพ่อแม่สามารถชวนเด็กๆ ออกไปซื้อของ และลองใช้โอกาสนี้ฝึกให้เด็กๆ สะกดชื่อสินค้าต่างๆ เป็นภาษาจีน หรือให้เด็กๆ ลองอ่านราคาของสินค้าก็ได้เช่นกัน เสมือนเป็นการเล่นเกมภาษาจีนประกอบกับการนำไปใช้ในชีวิตจริง

เพียงเท่านี้ก็จะได้ฝึกเกมภาษาจีนสนุกๆ แล้ว โดยเกมชอปปิงแล้วทายคำศัพท์เป็นเกมที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ฝึกลูกๆ ได้ เพราะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ หรือต้องประดิษฐ์อะไรให้วุ่นวาย นอกจากนี้ ยังสามารถปรับใช้กับสถานการณ์อื่นๆ ได้อีก ไม่ใช่แค่ขณะไปชอปปิงเท่านั้น

เกมภาษาจีน เกมจับคู่การ์ดคำศัพท์

เกมจับคู่ของกับการ์ดคำศัพท์

อีกเกมที่น่าสนใจคือเกมจับคู่คำศัพท์ ที่จะช่วยให้การจำศัพท์ภาษาจีนน่าสนุกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการช่วยให้ทบทวนคำศัพท์จากสิ่งของรอบตัว และช่วยฝึกทักษะการสังเกตอีกด้วย เพราะเป็นเกมที่จำเป็นต้องหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในบริเวณต่างๆ มาจับคู่กับสิ่งของภายในบ้าน สร้างความทรงจำเกี่ยวกับคำศัพท์ได้ด้วยสถานการณ์จริง ถือว่าเป็นเกมฝึกภาษาจีน ที่น่าสนใจเลยทีเดียว

โดยมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
  1. ลิสต์คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของภายในบ้าน
  2. นำคำศัพท์มาเขียนลงกระดาษที่เตรียมไว้
  3. ตกแต่งตามความต้องการ โดยขั้นตอนนี้สามารถขอความร่วมมือจากเด็กๆ ให้มาช่วยกันตกแต่งได้ เพราะสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะความสร้างสรรค์ และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองด้วย

เพียงเท่านี้ก็จะได้เกมจับคู่คำศัพท์ให้ได้ฝึกทักษะภาษาจีนกันแล้ว โดยวิธีการเล่นก็ง่ายๆ คือการให้เด็กๆ หาคำศัพท์ที่นำไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบ้าน เมื่อหาคำศัพท์ได้แล้วก็ให้เด็กๆ นำคำศัพท์นั้นๆ มาจับคู่กับสิ่งของภายในบ้าน

เล่นเกมภาษาจีน เกมปั้นดินเป็นคำศัพท์

เกมปั้นดินเป็นคำศัพท์

การปั้นดินน้ำมันถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือได้เป็นอย่างดี ทำให้ทักษะการเขียนเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ด้วย เนื่องจากการปั้นดินน้ำมันสามารถช่วยให้เด็กๆ ปลดปล่อยอารมณ์ ลดความเครียด สร้างความสุขให้กับเด็กๆ

โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถนำการปั้นดินน้ำมันมาประยุกต์เป็นการเล่นเกมภาษาจีนก็ได้ เช่น การนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ ตามคำศัพท์ภาษาจีน โดยพ่อแม่ หรือผู้ปกครองสามารถประดิษฐ์ใบคำศัพท์ภาษาจีน และให้เด็กๆ จับฉลาก เมื่อจับมาได้คำศัพท์ไหนก็ให้เด็กๆ ปั้นเป็นรูปนั้นๆ เช่น เมื่อจับฉลากได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ก็สามารถให้เด็กๆ ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามที่จับฉลากได้นั่นเอง การเล่นเกมฝึกภาษาจีนในรูปแบบนี้จะสามารถช่วยฝึกให้เด็กๆ จดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น และสนุกขึ้นด้วย

เล่นเกมภาษาจีน เกมเขียนหลังทายคำศัพท์

เกมเขียนหลังทายคำศัพท์

การเล่นเกมเขียนหลังแล้วให้ทายคำ เป็นเกมที่ได้รับความนิยมในทุกเพศทุกวัย สามารถนำมาประยุกต์การเล่นเป็นเกมฝึกภาษาจีนในชั้นเรียน หรือที่เล่นบ้านก็ได้เช่นกัน

วิธีการเล่นเกมก็ไม่ได้ยุ่งยากและซับซ้อนมากนัก เพราะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ เลย เป็นเพียงการใช้นิ้วมือวาดไปที่แผ่นหลังของเด็กๆ โดยสามารถวาดเป็นรูปต่างๆ แบบพื้นฐานง่ายๆ เช่น รูปทรง ตัวเลข หรืออาจจะวาดเป็นตัวอักษรภาษาจีนต่างๆ ก็ได้เช่นกัน จากนั้นให้เด็กๆ ใบ้คำนั้นเป็นภาษาจีนให้ถูกต้อง นอกจากเกมนี้จะช่วยฝึกภาษาจีนแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปกครองสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกๆ และเพิ่มทักษะการสังเกต การจิตนาการให้กับเด็กๆ ด้วยเช่นกัน

เล่นเกมภาษาจีน เกมจับคู่คำศัพท์สี

เกมจับคู่คำศัพท์สี

การฝึกภาษาจีนด้วยการเล่นเกมจับคู่สี นอกจากจะเป็นการฝึกภาษาจีนแล้ว ยังสามารถเพิ่มทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ได้ด้วย

โดยมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
  1. นำกระดาษสีต่างๆ มาแปะติดเข้ากับกระดาษแข็ง โดยขั้นตอนนี้สามารถขอความร่วมมือจากเด็กๆ ให้มาช่วยกันติดได้ เพราะจะช่วยเสริมทักษะความสร้างสรรค์ และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองได้ด้วย
  2. นำคำศัพท์มาเขียนลงกระดาษที่เตรียมไว้ด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสีนั้นๆ
  3. แยกคำศัพท์ใส่โหลหรือภาชนะที่เตรียมไว้ โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือการ์ดสีกับการ์ดคำศัพท์

เพียงเท่านี้ก็จะได้เกมฝึกภาษาจีนสนุกๆ กันแล้ว โดยวิธีการเล่นก็ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยผู้ปกครองจะเป็นคนจับฉลากสี เมื่อจับได้สีไหน ก็ให้เด็กๆ ตอบเป็นเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำแปลภาษาจีนของสีนั้นๆ หรือสามารถสลับการเล่นกันได้ โดยจับฉลากที่เป็นคำศัพท์ เมื่อได้คำศัพท์มาแล้วก็ให้เด็กๆ เลือกจาการ์ดสีว่าคำศัพท์นั้นๆ ตรงกับการ์ดสีไหน

สรุป

การเรียนภาษาจีนในรูปแบบการเล่นเกมภาษาจีน ช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการด้านภาษา การสังเกต การวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกภาษาที่สร้างความสนุกสนาน มีรูปแบบเกมที่ไม่ยากจนเกินไป ทำให้เด็กๆ สามารถมีความสุขไปกับการฝึกได้ ช่วยพัฒนาการด้านงานฝีมือในการฝึกประดิษฐ์เกมที่น่าสนใจ อีกทั้งยังช่วยให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกได้มากยิ่งขึ้น

หากต้องการให้ลูกๆ มีทักษะภาษาจีนที่ดีมากขึ้น ที่ Speak Up ก็มีการสอนภาษาจีนโดยครูที่เชี่ยวชาญทางภาษา มีประสบการณ์ในการสอน สอนด้วยการปฏิบัติ ที่มีการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมด้วยเช่นกัน หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย