fbpx

รวม 9 กิจกรรมและการวางแผนเพื่อเพิ่มพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กลูก

สารบัญ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

รวม 9 กิจกรรมและการวางแผนเพื่อเพิ่มพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กลูก

กล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นกล้ามเนื้อส่วนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำคัญของเด็กปฐมวัย เพราะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งถือเป็นการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ แต่ควรจะต้องมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อทำให้เด็ก ๆ ได้ค่อย ๆ เรียนรู้การใช้งานอย่างถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นสามารถทำได้โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปั้นดินน้ำมัน การพับกระดาษ การร้อยลูกปัด รวมถึงการเรียนภาษาที่เด็ก ๆ จะได้ขีดเขียน ระบายสี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยให้ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และพัฒนาสมองไปในเวลาเดียวกัน

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine-Motor Development) คืออะไร?

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine-Motor Development) เป็นการทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อม คว้า และหยิบจับสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมือและดวงตาให้ทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยให้เด็ก ๆ สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ และดวงตาให้ทำงานประสานกันได้ดี เพื่อช่วยในการเตรียมพร้อมให้กล้ามเนื้อส่วนนี้สามารถเขียนหนังสือได้ถนัดมากขึ้น

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสำคัญ

ทำไมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จึงมีความสำคัญต่อพัฒนาการลูก

กล้ามเนื้อมัดเล็กถือเป็นกล้ามเนื้อพื้นฐานที่ควรพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กๆ สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการติดกระดุมเสื้อ การกินอาหารได้ด้วยตัวเอง การใส่ถุงเท้า รองเท้า รวมถึงการเขียนหนังสือ ซึ่งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นมีความสำคัญต่อเด็กในช่วงวัยนี้เป็นอย่างมาก นอกจากจะทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงแล้ว การที่สามารถทำกิจกรรมง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเองแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กได้อีกด้วย การที่เด็กเล็กในวัยนี้ทำกิจกรรมที่ควรทำไม่ได้จะลดความมั่นใจในการใช้ชีวิต และทำให้เขาไม่มีความมั่นใจตั้งแต่เด็ก

กิจกรรมช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

แนะนำ 9 กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็ก

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นเป็นกิจกรรมที่ทั้งผู้ปกครองและคุณครูจะต้องมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กนั้นมีด้วยกันหลายกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีความน่าสนใจ และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กได้เป็นอย่างดี

 1. ปั้นดินน้ำมัน การปั้นดินน้ำมันเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่าย แถมมีอุปกรณ์ไม่มาก ใช้เพียงดินน้ำมันอย่างเดียวเท่านั้น ที่สำคัญการปั้นดินน้ำมันเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ได้ใช้มือปั้น นวดดินน้ำมัน ประกอบให้เป็นรูปร่าง ช่วยเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการในการเล่าเรื่องราวถึงการปั้นได้อีกด้วย
 2. ต่อจิ๊กซอว์ การต่อจิ๊กซอว์เป็นกิขกรรมที่ช่วยให้มือและสายตาทำงานร่วมกัน เพราะสายตาจะต้องสอดส่องหาชิ้นส่วนเพื่อมาแมชกับชิ้นส่วนอื่น ช่วยให้เขาได้พัฒนาสมองและความคิดด้วย ซึ่งควรเริ่มจากการเลือกการต่อที่ง่ายก่อน แล้วจึงค่อยขยับไปยากขึ้น เพื่อช่วยให้เขามีกำลังใจในการต่อจิ๊กซอว์
 3. วาดภาพระบายสี การวาดภาพระบายสีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานกล้ามเนื้อมัดเล็ก หรือการใช้มือได้เป็นอย่างดี  การได้จับดินสอบ่อย ๆ จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ
 4. การพับกระดาษ กิจกรรมพับกระดาษเป็นกิจกรรมที่นำกระดาษมาพับเป็นสัตว์ หรือดอกไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี
 5. การต่อบล็อกไม้ กิจกรรมการต่อบล็อกไม้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อมือและดวงตาทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้เขาได้คิดด้วยว่าจะต่อไปในทิสทางไหน ช่วยส่งเสริมจินตนาการได้อีกด้วย
 6. ช่วยทำอาหาร การให้เด็กๆ ช่วยทำอาหารง่ายๆ อย่างเช่นการตักข้าว คีบอาหารเพื่อจัดลงจานเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยให้เข้าเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อมือ อีกทั้งยังให้เข้าเรียนรู้วัตถุดิบต่างๆ ไปในตัวได้ด้วย
 7. ประดิษฐ์ของ กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะหลาย ๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดดกระดาษ การระบายสี ทำให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างเต็มที่
 8. เล่นทราย การเล่นทรายน้องจากจะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาการใช้มือและทำให้อารมณ์ดีแล้ว ยังทำให้เขาได้เททรายเข้า-ออก ก่อกองทรายซึ่งเป็นการเสริมทักษะด้านประสาทสัมผัสอีกด้วย
 9. ร้อยลูกปัด การร้อยลูกปัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมสุดโปรดของเด็ก ๆ นอกจากจะได้เรียนรู้สีต่าง ๆ แล้ว ยังต้องใช้สมาธิในการและออกแบบให้มีความสวยงามอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องใช้มือทำงานร่วมกับดวงตากันอีกด้วย
วางแผนการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

วางแผนการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้เด็กแต่ละช่วงวัย

เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ต้องได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความแข็งแรง และสามารถทำงานร่วมกับดวงตาอย่างคล่องแคล่ว เพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเด็กในแต่ละช่วงวัยก็จะมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงอายุ ดังนี้ 

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กช่วงวัยช่วงวัย 2-3 ขวบ

ช่วงวัย 2-3 ขวบเป็นช่วงวัยเตาะแตะ ที่เด็กหลาย ๆ คนเริ่มหัดเดิน นอกจากนี้ยังเป็นช่วงวัยที่ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งเดินสำรวจ และสัมผัสสิ่งต่าง ๆ โดยเริ่มมีการใช้มือและนิ้วได้แล้ว ซึ่งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจะยิ่งช่วยให้เขามีการหยิบจับของได้ดีมากขึ้น ซึ่งในช่วงวัยนี้จะสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ดี

 • ร้อยลูกปัดเม็ดใหญ่
 • ระบายสีไม้
 • ปั้นดินน้ำมัน
 • กินอาหารได้ด้วยตัวเอง

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กช่วงวัยช่วงวัย 4-5 ขวบ

ในช่วงวัย 4-5 ขวบเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายต่าง ๆ มากมาย เริ่มจับสิ่งของต่าง ๆ ได้แล้ว แม้จะยังไม่ถนัดหรือคล่องมากนัก นอกจากนี้ยังสามารถเริ่มแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน แต่บางครั้งเขาอาจจะยังสับสนระหว่างความจริงกับเรื่องจินตนาการ จึงอาจจะทำให้มีการโกหก หรือว่ามีเพื่อนในจินตนาการอยู่ ซึ่งผู้ปกครองควรค่อย ๆ สอน และช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้น ซึ่งในช่วงวัยนี้เขาจะเริ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น 

 • ตัดกระดาษ
 • เขียนชื่อตัวเอง
 • เขียนตัวเลขหลักสิบ
 • แต่งตัว ติดกระดุมเสื้อผ้าด้วยตัวเอง

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กช่วงวัยช่วงวัย 6-8 ขวบ

ในช่วงอายุ 6-8 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กๆ นั้นตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ได้เรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญสามารถหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่าคล่องแคล่ว ทั้งการเขียนหนังสือ การรูปเป็นรูปร่างชัดเจนมากขึ้น เขียน-นามสกุลตัวเองได้อย่างถูกต้อง สามารถผูกเชือกรองเท้า และแต่งตัวได้ด้วยตัวเอง เรียกว่าเป็นช่วงวันเด็กปีสุดท้าย และพร้อมที่จะเข้าสู่วัยเด็กโต สำหรับในช่วงวัยนี้เด็ก ๆ จะสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

 • เขียนหนังสือได้อย่างถูกต้อง
 • ผูกเชือกรองเท้า
 • สามารถควบคุมดินสอ ปากกาได้ดี

สรุป

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมือ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มือและดวงตาสามารถทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สามารถพัฒนาให้เด็ก ๆ ทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ได้ เช่น การติดกระดุมเสื้อ การร้อยเชือกรองเท้า และการตักอาหารกินด้วยตัวเอง รวมถึงเขียนหนังสือได้คล่องแคล่วมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นมีด้วยการหลายกิจกรรมทั้งร้อยลูกปัด ปั้นดินน้ำมัน รวมถึงการเรียนภาษา ซึ่งการเรียนภาษาที่ Speak Up นอกจากจะเรียนรู้ทางด้านภาษาแล้ว เด็ก ๆ ยังจะได้ทำกิจกรรม ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้อีกด้วย