fbpx

5 ไอเดียของเล่น DIY เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และจินตนาการของเด็ก

สารบัญ
5 ไอเดียทำของเล่น diy

5 ไอเดียของเล่น DIY เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และจินตนาการของเด็ก

ส้อมคู่กับช้อนฉันใด เด็กก็ต้องคู่กับของเล่นฉันนั้น เพราะของเล่นนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเด็กมานานแสนนาน เหล่าพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่กำลังจะมีลูกเล็ก ลองให้พวกเขาฝึกทำของเล่น DIY ด้วยตัวเอง เพราะการได้เล่นของเล่นที่ได้จากการประดิษฐ์ขึ้นมาเองนั้น จะทำให้พวกเด็กๆ สนุกกับการเล่นของเล่นมากขึ้น อีกทั้ง การทำของเล่น DIY ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการผ่านการลงมือทำ สร้างจินตนาการให้เด็กๆ ผ่านการตกแต่งของเล่น และส่งเสริมการเข้าสังคมของพวกเขาผ่านการนำของเล่นออกไปเล่นกับเพื่อนๆ ได้อีกด้วย

บทความนี้จะพาไปดูวิธีทำของเล่น DIY ง่ายๆ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ศึกษา เพื่อที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับเด็กๆ ให้เกิดประโยชน์ จะมีไอเดียอะไรบ้าง ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในตัวเด็กได้อย่างไร และมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

บูมเมอแรง ของเล่น diy

1. บูมเมอแรง

บูมเมอร์แรง คืออุปกรณ์ที่คนในยุคก่อนใช้ล่าสัตว์เพื่อหาอาหาร แต่ในปัจจุบันกลายมาเป็นของเล่นที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้เหล่าเด็กๆ มีวิธีการเล่นคือการจับตรงกลางของบูมเมอร์แรง จากนั้นโยนไปข้างหน้า เพื่อให้บูมเมอแรงปลิวกลับมา โดยการเล่นบูมเมอแรงเป็นของเล่น DIY ที่ช่วยพัฒนาพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

 • ฝึกทักษะด้านความจำ การทำบูมเมอแรงด้วยกระดาษ ต้องอาศัยการพับที่มีขั้นตอนซับซ้อน จึงจำเป็นต้องฝึกฝนและจดจำขั้นตอนในการทำ เมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถจำได้ และทำเล่นเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งคู่มือการทำอีกแล้ว
 • ช่วยให้ได้ออกกำลังกาย ในการโยนบูมเมอแรงแต่ละครั้ง เด็กๆ ต้องได้ออกกำลังแขนในการโยน นอกจากนี้ หากบูมเมอแรงไม่กลับมา เด็กๆ ก็ต้องวิ่งไปเก็บบูมเมอแรงกลับมาได้
 • ฝึกให้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด เด็กๆ จะได้ฝึกเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพราะการปาบูมเมอแรงให้กลับมาหาตัวเองนั้นทำได้ยาก ต้องฝึกให้ชิน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าการโยนบูมเมอแรงแบบไหนแล้วตัวบูมเมอแรงจะไม่ปลิวกลับมา และการโยนแบบไหนจะปลิวกลับมา ทำให้เรียนรู้ความผิดพลาด และรู้จักวางแผนมากขึ้น

การทำบูมเมอแรง ของเล่น DIY ง่ายๆ มีวัสดุที่ต้องเตรียมง่ายๆ มีดังนี้

 • กระดาษสีขนาด A4
 • เทปใส

วิธีทำของเล่น DIY

ผู้ปกครองที่อยากลองทำบูมเมอแรงร่วมกับลูกๆ สามารถให้เด็กๆ ทำเองได้ตามขั้นตอน โดยที่ผู้ปกครองทำให้พวกเขาดูก็ได้เช่นกัน มาดูวิธีการทำบูมเมอแรงจากกระดาษ ของเล่น DIY ทำง่ายๆ มีขั้นตอนดังนี้

 1. พับครึ่งกระดาษสีเข้าหากันจากแนวตั้ง จากนั้นคลี่กระดาษออก จะเห็นรอยพับตรงกลาง
 2. พับกระดาษฝั่งขวาเข้าหารอยพับตรงกลาง จากนั้นคลี่ออก จะเห็นรอยพับเป็น 2 รอย
 3. พับกระดาษฝั่งขวาเข้าหารอยพับด้านนอก จากนั้นพับทบกันมาเรื่อยๆ จนสุดกระดาษ
 4. นำเทปใส่มาติดกระดาษที่เหลือ เป็นแนวยาวรอยพับ
 5. ทำแบบนี้กับกระดาษสีขนาด A4 อีกแผ่น
 6. พับกระดาษลงมา จากนั้นตัดครึ่ง ทำแบบเดียวกันทั้งสองแผ่น จะได้แท่งกระดาษ 4 แท่ง
 7. นำกระดาษที่ตัด 2 แท่ง มาทับกันเป็นตัว V จากนั้นนำเทปใสมาติดเข้าด้วยกันให้แน่น
 8. ทำแบบเดียวกันกับกระดาษทั้ง 2 แท่งที่เหลือ
 9. จากนั้นหันหน้ากระดาษตัว V เข้าหากัน โดยให้มุมอยู่ด้านนอก แล้วสอดแบบทบกัน เกี่ยวกันให้มีลักษณะเป็นรูปตัว X
 10. นำเทปใสมาติดตรงกลางของตัว X ให้แน่น
เพียงเท่านี้ก็จะได้บูมเมอแรง ของเล่น DIY สำหรับเด็กๆ แล้ว เมื่อต้องการเล่นบูมเมอแรง ให้จับบริเวณตรงกลางของตัว X แล้วโยนขึ้นฟ้าไปด้านหน้า หากโยนถูกวิธีบูมเมอแรงก็จะกลับมา
จิ๊กซอว์ ของเล่น diy

2. จิ๊กซอว์

จิ๊กซอว์ (Jigsaw) คือเกมต่อภาพที่มีมาอย่างยาวนาน โดยจิ๊กซอว์จะเป็นรูปภาพต่างๆ ที่ถูกแยกส่วนกระจัดกระจายออกมา ผู้เล่นจะต้องนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมารวมกันใหม่ เพื่อให้ได้ภาพนั้นกลับมาอีกครั้ง เกมจิ๊กซอว์จึงเหมาะมากสำหรับนำมาทำเป็นของเล่น DIY สำหรับเด็กๆ เพราะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ฝึกทักษะความอดทน อดกลั้น ผ่านการการนำชิ้นส่วนต่างๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู่ของรูปเหล่านั้นมาต่อเข้าด้วยกัน การลองผิดลองถูกไปทีละขั้นตอนจนประกอบเป็นรูปภาพได้สำเร็จนั้น ทำได้ด้วยการอดทนกับความผิดพลาดต่างๆ ที่ผ่านมา และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นๆ จนทำได้สำเร็จ เป็นการช่วยฝึกความอดทนให้เด็กๆ ได้ดีเลยทีเดียว
 • ฝึกสมาธิ นอกจากการลองผิดลองถูกแล้ว ช่วงเวลาในการต่อจิ๊กซออว์จนสำเร็จนั้น ต้องใช้เวลานานมาก เด็กๆ จะต้องใช้สมาธิ จดจ่ออยู่กับจิ๊กซอว์ตรงหน้าเป็นเวลานาน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัว
 • ฝึกทักษะด้านความจำ โดยการจดจำว่าจิ๊กซอว์ชิ้นที่ต้องการนั้นอยู่ตรงส่วนไหน
 • ฝึกทักษะด้านจินตนาการ ผ่านการนำรูปที่พวกเขาเลือกเองมาประกอบกัน โดยจินตนาการว่าชิ้นส่วนไหนควรอยู่ตรงไหนของภาพนั้นๆ และควรนำไปประกอบกับชิ้นส่วนใดต่อไป
การทำจิ๊กซอว์ ของเล่น DIY ง่ายๆ มีวัสดุที่ต้องเตรียม ดังนี้
 • กระดาษ A4 1 แผ่น
 • กระดาษแข็ง หรือกระดาษลังเหลือใช้ ขนาดเท่า A4  
 • กาวสองหน้า
 • กรรไกร
 • คัตเตอร์
 • ดินสอ
 • ไม้บรรทัด

วิธีทำของเล่น DIY

ผู้ปกครองที่อยากลองทำจิ๊กซอว์ร่วมกับลูกๆ มาดูวิธีการทำจิ๊กซอว์ ของเล่น DIY ง่ายๆ มีดังนี้

 1. พรินต์รูปที่ต้องการลงกระดาษ A4 โดยเว้นขอบไว้ประมาณ 2 เซนติเมตร หรือจะให้เด็กๆ วาดเองก็ได้
 2. ตัดมุมทั้ง 4 มุมที่เว้นว่างไว้ออก ในขั้นตอนนี้เป็นการใช้ของมีคม ผู้ปกครองจึงควรเป็นคนทำเอง
 3. ให้เด็กๆ นำกระดาษ A4 ที่พรินต์รูปแล้ว ไปแปะติดกับกระดาษแข็ง (หรือกระดาษลัง) จากนั้นผู้ปกครองช่วยตัดมุมกระดาษแข็งที่เว้นไว้ 2 เซนติเมตรออก จะได้กระดาษแข็งที่มีรูปร่างคล้ายกรอบรูป
 4. ให้เด็กๆ นำขอบกระดาษแข็งที่ตัดออกไปประกบเข้ากับกระดาษแข็งขนาด A4 อีกอัน ติดกาวสองหน้าและประกบเข้ากันให้แน่น
 5. ให้เด็กๆ นำรูปที่แปะเข้ากับกระดาษแข็งแล้วมาวาดรูปตารางด้านหลังให้เต็มแผ่น ขนาดเล็กหรือใหญ่ได้ตามใจชอบ
 6. ผู้ปกครองช่วยตัดรูปออกตามรอยดินสอที่วาดไว้
เพียงเท่านี้เราก็จะได้จิ๊กซอว์ ของเล่น DIY ที่คุณผู้ปกครองจะนำมาใช้เล่นกับลูกๆ ได้แล้ว โดยใช้ส่วนของกระดาษแข็งที่ตัดเป็นกรอบ มาทำเป็นถาดของจิ๊กซอว์ นำตัวจิ๊กซอว์เหล่านั้นมาวางให้เป็นรูปตามรูปที่เราเลือกได้เลย
ระนาด ของเล่น diy

3. เครื่องดนตรี (ระนาด)

ระนาด เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถทำระนาดเป็นของเล่น DIY ให้เด็กๆ ได้ และใช้ไม้ตีเพื่อให้เกิดเป็นเสียงตามรูที่ได้เจาะเอาไว้ด้านล่างด้วย ระนาดของเล่น DIY ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ได้ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

 • ฝึกทักษะด้านการฟัง โดยการตีไปที่ตัวระนาด แล้วฟังว่าเสียงที่ออกมานั้นเป็นแบบไหน ผู้ปกครองอาจจะเพิ่มความท้าทายเล็กน้อยให้พวกเขาด้วยการลองให้พวกเขาหลับตา แล้วทายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากการตีระนาดปุ่มไหน
 • ฝึกทักษะความจำ โดยการใช้สีและเสียงของระนาดเข้าช่วย เพราะแต่ละสีของระนาดจะให้เสียงที่แตกต่างกัน เมื่อเล่นไปเรื่อยๆ เด็กๆ จะเริ่มจำได้ว่าแต่ละสีนั้นให้เสียงแบบไหน
 • ฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการฝึกให้เด็กๆ ลองตีระนาดไปเรื่อยๆ ให้พวกเขาจับจุดเอาเองว่าหากตีระนาดปุ่มนี้แล้ว ควรตีปุ่มไหนต่อ เพื่อให้เสียงที่ออกมานั้นไพเราะมากยิ่งขึ้น
 • ฝึกทักษะการเข้าสังคม ผ่านการฝึกเล่นระนาด ของเล่น DIY กับกลุ่มเพื่อนๆ

การทำระนาด เครื่องดนตรีของเล่น DIY ง่ายๆ มีวัสดุที่ต้องเตรียม ดังนี้

 • แผ่นไม้
 • ไม้ไอติม
 • สีน้ำ หรือดินสอสี
 • กาว
 • ดินสอ

วิธีทำของเล่น DIY

ผู้ปกครองที่อยากลองทำระนาดร่วมกับลูกๆ มาดูวิธีการทำระนาด เครื่องดนตรีของเล่น DIY ง่ายๆ มีดังนี้
 1. ให้เด็กๆ นำไม้ไอติมไปวางบนแท่นไม้ 4-5 แท่ง โดยมีระยะห่างประมาณ 1-2 เซนติเมตร จากนั้นนำดินสอมาร่างเป็นรอยไม้ไอติมไว้ แล้วเอาไม้ไอติมออก
 2. ให้เด็กๆ นำไม้ไอติมมาตกแต่งด้วยสีน้ำตามใจชอบ โดยใช้สีที่แตกต่างกันออกไป ขั้นตอนนี้ควรให้เด็กๆ ได้ทำตามความคิดและจินตนาการของพวกเขา ปล่อยให้พวกเขาได้ใช้เวลาในการตกแต่งได้เต็มที่
 3. ผู้ปกครองช่วยเจาะรูที่แผ่นไม้ไว้ตรงจุดที่จะเอาไม้ไอติมไปวาง โดยจำนวนและตำแหน่งของรูต้องแตกต่างกันในแต่ละจุด เพื่อให้เสียงที่ออกมานั้นแตกต่างกัน อาจจะเจาะเพิ่มรูไปเรื่อยๆ ก็ได้
 4. ให้เด็กๆ นำไม้ไอติมมาติดเข้ากับแผ่นไม้ด้วยกาวให้แน่น ทับรูที่เจาะเอาไว้

การตีระนาดให้ใช้กิ่งไม้ที่มีขนาดและน้ำหนักมากพอที่จะตีไปที่ตัวระนาดแล้วเกิดเสียงได้ เพียงเท่านี้ก็จะได้ระนาด เครื่องดนตรีของเล่น DIY มาช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กๆ ได้แล้ว

หน้ากากแฟนซี ของเล่น diy

4. หน้ากากแฟนซี

หน้ากากแฟนซี คือหน้ากากรูปร่างต่างๆ ที่ใช้สวมใส่เพื่อปกปิดบริเวณใบหน้า ลวดลายของหน้ากากแฟนซีนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปวิวทิวทัศน์ที่เราวาด รูปสัตว์ ดอกไม้ หรือแม้กระทั่งลวดลายที่ไม่มีความหมาย การทำหน้ากากแฟนซี ของเล่น DIY นั้นจึงเหมาะมากที่จะนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ นอกจากนี้ หน้ากากแฟนซียังมีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอื่นๆ อีก ดังนี้

 • ฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การตกแต่งหน้ากากแฟนซีด้วยรูปวาด ดอกไม้ หรือการทำหน้ากากแฟนซีออกมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะขั้นตอนการวาด การระบายสี หรือแม้แต่การตกแต่งหน้ากากแฟนซี ก็ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้
 • ฝึกสมาธิ การทำหน้ากากแฟนซี ของเล่น DIY ต้องใช้สมาธิอย่างมากในการทำ และจดจ่อกับการประดิษฐ์หน้ากาก
 • ฝึกทักษะความกล้าแสดงออก การสวมหน้ากากแฟนซี โดยเฉพาะรูปสัตว์ต่างๆ แล้วให้เด็กลองเลียนแบบสัตว์เหล่านั้น ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกผ่านการเลียนแบบได้ และหากเป็นการสวมหน้ากากแฟนซีเล่นกับเพื่อนๆ ลองให้เด็กๆ สร้างเรื่องราวจนเหมือนนิทานมาเล่นกับเพื่อนๆ เสริมสร้างจินตนาการได้อีกด้วย

การทำหน้ากากแฟนซี ของเล่น DIY ง่ายๆ มีวัสดุที่ต้องเตรียม ดังนี้

 • จานกระดาษ ขนาดพอดีกับหน้าเด็ก
 • กรรไกร
 • คัตเตอร์
 • ดินสอ
 • ดินสอสี
 • ไม้บรรทัด
 • ตะเกียบ
 • กาว

วิธีทำของเล่น DIY

ผู้ปกครองที่อยากลองทำหน้ากากแฟนซีร่วมกับลูกๆ มาดูวิธีการทำหน้ากากแฟนซีรูปจิ้งจอก ของเล่น DIY ง่ายๆ มีดังนี้

 1. ผู้ปกครองช่วยใช้กรรไกรตัดครึ่งจานกระดาษออก
 2. ผู้ปกครองวาดรูปวงกลมเพื่อใช้เจาะเป็นรูตรงดวงตา โดยกะระยะได้ด้วยการเอาไปลองทาบกับหน้าดูก่อน จากนั้นใช้คัตเตอร์ตัดตามรูที่วงไว้
 3. ให้เด็กๆ ได้ระบายสีตกแต่งส่วนหน้ากากให้เป็นรูปหน้าจิ้งจอกตามจินตนาการของพวกเขา ในขั้นตอนนี้เป็นการใช้จินตนาการของเด็กๆ ปล่อยให้พวกเขาได้สนุกไปกับการระบายสีอย่างเต็มที่
 4. ให้เด็กๆ นำอีกครึ่งหนึ่งของจานกระดาษที่ตัดออกไป วาดเป็นรูปใบหูของจิ้งจอก ขนาดพอประมาณ ระบายสีตกแต่งตามจินตนาการ จากนั้นผู้ปกครองช่วยตัดออกเป็นรูปหูตามที่พวกเขาวาดไว้
 5. ให้เด็กๆ นำส่วนหูไปติดกับส่วนใบหน้า โดยใช้กาว
 6. ให้เด็กๆ พลิกตัวหน้ากากลง จากนั้นนำตะเกียบที่ทากาวไว้มาติดเข้ากับด้านในของหน้ากาก เพื่อใช้เป็นไม้จับ
 7. ให้เด็กๆ นำส่วนของจานกระดาษที่เหลือมาวาดเป็นของตกแต่งอื่นๆ เช่น ดอกไม้ โบว์ จากนั้นใช้กาวติดเข้ากับตัวหน้ากาก เพื่อประดับให้หน้ากากมีความแปลกใหม่ และน่าสนใจ
เพียงเท่านี้ก็จะได้หน้ากากแฟนซีสุดสวย ของเล่น DIY ที่ทำเองได้ง่ายๆ โดยผู้ปกครองสามารถนำวิธีการทำหน้ากากแฟนซีไปปรับใช้ เพื่อทำเป็นรูปร่างอื่นๆ ได้ ตามความชอบของเด็กๆ
ของเล่น diy โทรศัพท์กระป๋อง

5. โทรศัพท์จากกระป๋อง

โทรศัพท์จากกระป๋อง เป็นของเล่นที่เด็กๆ แทบทุกยุคต้องเคยได้ลองเล่น ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย DIY ได้จากวัสดุเหลือใช้ เมื่อดึงเชือกจนตึงแล้วพูดใส่ตัวกระป๋อง คนที่อยู่ปลายสายของเชือกก็จะได้ยินผ่านกระป๋องอีกอัน สร้างความตื่นเต้นขณะเล่นเป็นอย่างมาก ขั้นตอนการทำก็ง่ายแสนง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็ทำเสร็จแล้ว อีกทั้ง ของเล่นชิ้นนี้ยังนำไปเล่นกับเพื่อนๆ ช่วยเพิ่มความสนุกและทำให้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นได้ นอกจากนี้โทรศัพท์จากกระป๋องยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย ดังนี้

 • ฝึกทักษะด้านงานฝีมือ ผ่านการลงมือทำโทรศัพท์จากกระป๋อง และตกแต่งให้สวยงามอย่างปราณีตด้วยตัวเด็กๆ เอง
 • ฝึกทักษะการเข้าสังคม โดยการฝึกให้เด็กได้รู้จักพูดคุยกับเพื่อนๆ ผ่านการใช้โทรศัพท์จากกระป๋อง ของเล่น DIY เป็นตัวกลาง 
 • ฝึกทักษะการสื่อสาร เด็กที่ยังพูดไม่ชัดก็จะช่วยในเรื่องของการออกเสียง และฝึกการพูดคุยกับผู้อื่น
 • ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ที่จะรักษ์โลก ด้วยการทำของเล่น DIY จากวัสดุเหลือใช้ 

การทำโทรศัพท์จากกระป๋องของเล่น DIY ง่ายๆ มีวัสดุที่ต้องเตรียม ดังนี้

 • กระป๋องเหลือใช้ ขนาดเท่ากันจำนวน 2 กระป๋อง
 • เชือก
 • กระดาษ
 • ดินสอสี
 • กาว
 • กรรไกร
 • ค้อน
 • ตะปู

วิธีทำของเล่น DIY

ผู้ปกครองที่อยากลองทำโทรศัพท์จากกระป๋องร่วมกับลูกๆ มาดูวิธีการทำโทรศัพท์จากกระป๋อง ของเล่น DIY ง่ายๆ มีดังนี้

 1. ให้ผู้ปกครองนำตะปูมาเจาะรูที่ตรงก้นของกระป๋องทั้ง 2 กระป๋อง ขนาดของรูไม่ต้องใหญ่มาก แค่พอสอดเชือกเข้าไปได้
 2. ให้เด็กๆ ปิดตัวกระป๋องด้วยกระดาษ ติดกาวให้เรียบร้อย
 3. จากนั้นตกแต่งเพิ่มความสวยงามด้วยการวาดรูประบายสีลงบนกระดาษที่นำไปติดเข้ากับตัวกระป๋อง จะเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆ
 4. นำเชือกสอดเข้าไปในรูกระป๋องที่เตรียมไว้ในขั้นตอนแรก จากนั้นมัดปมเชือกเอาไว้เพื่อกันไม่ให้เชือกหลุดเมื่อดึงเชือกจนตึง
 5. ทำแบบเดียวกันกับประป๋องอีกอัน ในอีกฝั่งของปลายเชือก
เพียงเท่านี้ก็จะได้โทรศัพท์จากกระป๋อง ของเล่น DIY จากวัสดุเหลือใช้ เมื่อต้องการนำมาเล่นก็ให้คนหนึ่งถือกระป๋องฝั่งหนึ่ง อีกคนก็ถือกระป๋องอีกฝั่ง จากนั้นเดินออกไปให้ห่างกันจนเชือกตึง ให้คนที่พูด พูดใส่กระป๋อง ส่วนคนฟังก็เอาหูแนบกับกระป๋องฟังเหมือนกับการคุยโทรศัพท์

สรุป

เป็นอย่างไรบ้างกับของเล่น DIY 5 อย่างที่ได้รวบรวมมาให้ใช้เวลาร่วมกับเด็กๆ ของเล่น DIY เหล่านี้ นอกจากจะช่วยประหยัดเงินในการซื้อของเล่นสำเร็จรูปแล้ว ยังช่วยทำให้พวกเขารู้จักการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย

ลองชวนเด็กๆ มาใช้เวลาว่างของพวกเขาให้เกิดประโยชน์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเอง นอกจากจะช่วยให้ได้ใช้เวลากับผู้ปกครองแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ของพวกเขาได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสมาธิ ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ เมื่อการประดิษฐ์ของเล่นออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ต้องการได้แล้ว จะช่วยทำให้เด็กๆ รู้สึกว่าสามารถทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตนเองอีกด้วย