fbpx

Minecraft Coding เสริมสร้างจินตนาการ สานฝันโปรแกรมเมอร์ตัวน้อย

สารบัญ
minecraft coding

Minecraft Coding เสริมสร้างจินตนาการ สานฝันโปรแกรมเมอร์ตัวน้อย

คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงอยากให้ลูกฝึกทักษะ hard skill ตั้งแต่เด็ก เพราะเป็นวัยที่จดจำและเรียนรู้ได้เร็ว โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม ที่เป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิต 


บทความนี้จะมาแนะนำ ว่า Minecraft coding คืออะไร เรียนแล้วเจ้าตัวน้อยจะได้ทักษะอะไรบ้าง มีประโยชน์ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดไปยังหลายๆ อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างไรบ้าง

minecraft coding คืออะไร

minecraft coding คืออะไร

Minecraft coding คือ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโค้ด  มีหน้าตาเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เป็นสื่อการเรียนการสอนผ่านเกมส์แบบเปิดกว้าง (open world) เติมเต็มจินตนาการพร้อมการเรียนไปด้วย นักเรียนสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบในรูปแบบของตนเอง ให้การเรียนเขียนโค้ดสนุกสนานมากขึ้นนั่นเอง

ทำไม minecraft coding จึงเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก

Minecraft education  เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 5-15 ปี ซึ่งเป็นวัยแห่งจินตนาการ เต็มไปด้วยไอเดียแปลกใหม่ อยากรู้อยากลอง โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง วิเคราะห์สถานการณ์และหาทางออกเอาชนะอุปสรรค

แพลตฟอร์มนี้จะช่วยเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านการเขียนภาษา coding นอกจากนี้ยังฝึกการคิดที่เป็นระบบ มีตรรกะ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับโปรแกรมและเทคโนโลยี นำไปต่อยอดการเรียนสู่อาชีพต่างๆ ในอนาคต

minecraft coding skill

Skill ที่เด็กๆ จะได้จากการเรียน

Skill ที่น้องๆ จะได้ผ่านการเรียนรู้แบบ Play-based Learning ทั้งเพลิดเพลินจากการเรียนเขียนโค้ด มีดังนี้

Computational thinking

Computational thinking เป็นทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในการใช้ความคิดตัดสินใจ การแก้ปัญหาด้วยตนเองในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้ อาชีพที่จำเป็นต้องมีทักษะนี้มีอยู่หลายอาชีพ เช่น นักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ คุณหมอ ทนายความ นักบัญชี หรือแม้แต่ทำธุรกิจค้าขาย การเรียน Minecraft Coding  จะฝึกทักษะการคิดเชิงระบบ โดยอาศัยการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Grit

Grit คือ พลังแห่งความพยายามค้นหาด้วยตัวเอง โดยการลองผิดลองถูก มีความอดทน เห็นได้ชัดว่าทักษะนี้เป็นทักษะของหลายๆ อาชีพ ไม่ว่าจะเป็น เหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ นักเขียน หรือแม้แต่นักกีฬา ทักษะนี้จะค่อยๆ เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆ ให้กลายเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ รู้จักหาคำตอบหรือทำอะไรก็ตามแต่ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความรักและความมานะ เป็นผลให้สามารถทำสิ่งๆ นั้นได้ในระยะยาว

Curiosity

Curiosity หรือความอยากรู้อยากเห็น ขี้สงสัย รู้จักตั้งข้อสังเกตจากสิ่งรอบตัว พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เสมอ อาชีพที่จำเป็นต้องมีทักษะนี้ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักข่าว นักเขียนโปรแกรม นักวิศวะ เป็นต้น

 

ทักษะนี้จะส่งเสริมให้เด็กรู้จักใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆ และหาคำตอบเพื่อแก้ข้อสงสัยของตนเองผ่านการวิเคราะห์และประเมินจากข้อมูล

วิธีการสอน minecraft coding

วิธีการสอน

ลักษณะวิธีการสอนเป็นแบบ Mission Base Learning โดยสร้างบรรยากาศใกล้เคียงเสมือนการใช้ชีวิตจริงผ่านการลงมือทำ ไม่เพียงแค่ท่องจำบทเรียนเหมือนในห้องเรียนธรรมดา น้องๆ จะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและหาทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังได้ทักษะด้านวิศวกรรมในการออกแบบหุ่นยนต์ การคำนวนระยะทาง การเคลื่อนไหว และ น้องๆ จะได้ฝึกเรียนรู้ ภาษา Lua ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญในการเขียนโค้ดดิ้งอีกด้วย

ภาษา lua คืออะไร

ภาษา Lua คืออะไร

ภาษา Lua หรือ ลูอา เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่คอยทำหน้าที่แปลคำสั่งแบบโต้ตอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนภาษาโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน มาในรูปแบบของสคริปต์ เป็นภาษาที่ใช้พื้นที่ขนาดเล็ก เลยทำให้เข้าใจง่ายในการนำไปใช้อธิบายข้อมูล 

ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญในการเขียนโค้ด minecraft หรือโค้ดอื่นๆ เบื้องต้น เช่นเดียวกับการเขียนเกม

ประโยชน์ของ minecraft coding

ประโยชน์ของการเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็ก

ประโยชน์ของการเรียนเขียนโปรแกรม Minecraft education ตั้งแต่เด็กมีดังนี้

  • ช่วยดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมา กล้าคิดกล้าทำ
  • แก้ปัญหาจากสิ่งใหม่ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้
  • ฝึกการคิดแบบ systematic กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับอย่างเป็นเหตุเป็นผล
  • เป็นคนใฝ่รู้ รู้จักหาคำตอบด้วยตนเอง
  • มีความพยายามและมุมานะ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ
  • เสริมทักษะจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
  • มีทักษะด้านวิศวกรรม ในการออกแบบหุ่นยนต์ให้ทำตามคำสั่ง
  • มีทักษะด้านคณิตศาสตร์และเรขาคณิตจากการคำนวณ

สรุป

Minecraft coding ต่างจากการเขียนโค้ดแบบอื่น ที่มีความสนุกสนานและท้าทายในการแก้ปัญหา ออกแบบที่สามารถทดลองหยิบจับและสัมผัสได้จริง ไม่ใช่การเพียงการท่องจำ การที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กจะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ออกจากกรอบเดิมๆ  Speak Up Language Center มีคอร์ส minecraft coding สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 5-15 ปี ที่ต้องการเรียนและฝึกการเขียนโปรแกรม script เบื้องต้น ออกแบบและวางแผนเกมด้วยตัวเอง ช่วยให้ฝึกการคิดเป็นขั้นเป็นตอนและประมวลผล ผ่านการสอนแบบ Game base learning ให้การเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อหรือจำเจอีกต่อไป