fbpx

รวมมิตร 50 คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ได้นำไปใช้บ่อยแน่นอน

สารบัญ
รวมมิตร 50 คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ได้นำไปใช้บ่อยแน่นอน

รวมมิตร 50 คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ได้นำไปใช้บ่อยแน่นอน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่ถ้าจำศัพท์ไว้ ก็สามารถนำไปใช้ได้ไม่ยาก ในการฝึกภาษาจีนช่วงแรก อาจจะเริ่มจากการพูดหรือการอ่านคำศัพท์ภาษาจีน โดยฝึกจากคำศัพท์สั้นๆ ง่ายๆ โดยเลือกคำศัพท์จากสิ่งรอบตัวก่อนหรือเลือกเป็นคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ เพื่อให้ค่อยๆ พัฒนาความจำ การเรียนรู้ ให้คล่องจนไปสู่ขั้นต่อไปได้ อย่างเช่น การพูดหรือการเขียน ที่ฝึกบ่อยๆ จนสามารถทำได้คล่องกว่าเดิม 

ในปัจจุบันภาษาจีนถือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่คนต่างนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก จนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ 3 ที่คนนึกถึงรองจากภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้ เลยทำให้ใครหลายๆ คน เริ่มหันมาศึกษาคำศัพท์ภาษาจีนหรือเริ่มสนใจเรียนภาษาจีนกันมากขึ้น รวมถึงผู้ปกครองบางท่าน ก็เริ่มอยากให้ลูกๆ ได้ฝึกหรือเริ่มเรียนคำศัพท์ภาษาจีนเช่นกัน 

ในบทความนี้เลยได้รวบรวม 50 คำศัพท์ ภาษาจีนที่รู้ไว้แล้วได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอน รวมถึงเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยในการใช้คำศัพท์ อีกทั้งคำศัพท์ภาษาจีนที่รวบรวมมาก็เป็นคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ ที่สามารถฝึกพูดได้ทุกวันอีกด้วย

50 คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ได้นำไปใช้บ่อยแน่นอน

1. 你好

 • Pinyin: nĭ hăo 
 • คำอ่านภาษาไทย: หนีห่าว
 • ความหมาย: สวัสดี (เป็นคำทักทายที่นิยมใช้กับบุคคลทั่วไป ส่วนมากจะนิยมใช้กันใน กลุ่มเพื่อน คนสนิท หรือคนอายุใกล้เคียงกัน)

2. 好

 • Pinyin: hǎo 
 • คำอ่านภาษาไทย: ห่าว 
 • ความหมาย: ดี

3. 再见

 • Pinyin: zàijiàn    
 • คำอ่านภาษาไทย: จ้ายเจี้ยน
 • ความหมาย: ลาก่อน, พบกันใหม่, ไว้พบกันอีก (เป็นคำบอกลาที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาจีน)

4. 我

 • Pinyin: wǒ    
 • คำอ่านภาษาไทย: หว่อ
 • ความหมาย: ฉัน, ผม (เป็นคำที่ใช้เรียกแทนตนเอง)

5. 你

 • Pinyin: nǐ     
 • คำอ่านภาษาไทย: หนี่
 • ความหมาย: คุณ, เธอ (เป็นคำที่ใช้เรียกฝ่ายตรงข้ามหรือคู่สนทนา)

6. 您

 • Pinyin: nín    
 • คำอ่านภาษาไทย: หนิน
 • ความหมาย: คุณ, ท่าน (คำพูดแบบสุภาพที่ให้เกียรติคนที่อายุเยอะกว่า)

7. 爸爸

 • Pinyin: bàba  
 • คำอ่านภาษาไทย: ป้าปะ
 • ความหมาย: พ่อ

8. 妈妈

 • Pinyin: māma  
 • คำอ่านภาษาไทย: มามะ
 • ความหมาย: แม่

9. 我们

 • Pinyin: wǒmen  
 • คำอ่านภาษาไทย: หว่อเมิน
 • ความหมาย: พวกเรา (ใช้พูดถึงกลุ่มบุคคลเดียว ไม่รวมกลุ่มบุคคลอื่น)

10. 叫

 • Pinyin: jiào    
 • คำอ่านภาษาไทย: เจี้ยว
 • ความหมาย: มีชื่อว่า, เรียกชื่อว่า (ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบประโยคบอกเล่า เอาไว้ใช้กับการแนะนำตัวเอง เช่น ผมชื่อ ฉันชื่อ)
50 คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ได้นำไปใช้บ่อยแน่นอน

11. 名字

 • Pinyin: míngzi   
 • คำอ่านภาษาไทย: หมิงจึ
 • ความหมาย: ชื่อ, ชื่อจริง (การใช้คำจะคล้ายกับคำว่า 叫 ( jiào เจี้ยว) ที่แปลว่า มีชื่อว่า แต่ส่วนมากคำว่า 名字 (หมิง จึ) จะอยู่ในรูปแบบประโยคคำถาม เช่น 你叫什么名字 ? (nǐ jiào shénme míngzì? หนี่ เจี้ยว เฉินเมอะ หมิงจึ แปลว่า คุณชื่ออะไร)

12. 什么

 • Pinyin: shénme   
 • คำอ่านภาษาไทย: เฉินเมอะ
 • ความหมาย: อะไร (ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปประโยคคำถาม ใช้แสดงความสงสัย)

13. 高兴

 • Pinyin: gāoxìng   
 • คำอ่านภาษาไทย: เกาซิ่ง
 • ความหมาย:  ดีใจ, พอใจ, มีความสุข, ตื่นเต้น  (ใช้แสดงอารมณ์หรืออาการดีใจ)

14. 认识

 • Pinyin: rènshi   
 • คำอ่านภาษาไทย: เริ่นซึ
 • ความหมาย: รู้, รู้จัก, รับรู้, ความรู้, ความเข้าใจ (ใช้ได้กับสิ่งที่คุ้นเคยหรือว่ารู้จัก ไม่ว่าจะเป็นคน, สิ่งของ และสถานที่)

15. 不

 • Pinyin: bù   
 • คำอ่านภาษาไทย: ปู้
 • ความหมาย: ไม่ (ใช้ในรูปประโยคปฏิเสธ มักใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต)

16. 对不起

 • Pinyin: duìbùqǐ  
 • คำอ่านภาษาไทย: ตุ้ยปู้ฉี่
 • ความหมาย: ขอโทษ

17. 没关系

 • Pinyin: méiguānxi  
 • คำอ่านภาษาไทย: เหมยกวนซี
 • ความหมาย: ไม่เป็นไร (ใช้ตอบรับกับคำกล่าวขอบคุณหรือคำขอโทษ)

18. 人

 • Pinyin: Rén  
 • คำอ่านภาษาไทย: เหริน
 • ความหมาย: คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ จะมีความหมายว่า สัญชาติ)

19. 有

 • Pinyin: Yǒu  
 • คำอ่านภาษาไทย: โหย่ว
 • ความหมาย: มี

20. 几

 • Pinyin: Jǐ   
 • คำอ่านภาษาไทย: จี๋
 • ความหมาย: กี่, เท่าไร (ใช้ในประโยคคำถาม เช่น การถามจำนวนที่ต้องการทราบ)
50 คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ได้นำไปใช้บ่อยแน่นอน

21. 吃

 • Pinyin: chī   
 • คำอ่านภาษาไทย: ชือ
 • ความหมาย: กิน, รับประทาน

22. 面条

 • Pinyin: miàntiáo   
 • คำอ่านภาษาไทย: เมี่ยนเถียว
 • ความหมาย: ก๋วยเตี๋ยว

23. 鸡蛋

 • Pinyin: jīdàn  
 • คำอ่านภาษาไทย: จีต้าน
 • ความหมาย: ไข่

24. 去

 • Pinyin: qù  
 • คำอ่านภาษาไทย: ชวี่
 • ความหมาย: ไป

25. 食堂

 • Pinyin: shítáng  
 • คำอ่านภาษาไทย: สือถัง
 • ความหมาย: โรงอาหาร, ห้องอาหาร

26. 吃饭

 • Pinyin: chīfàn  
 • คำอ่านภาษาไทย: ชือฟ้าน
 • ความหมาย: กินข้าว

27. 喝

 • Pinyin: hē  
 • คำอ่านภาษาไทย: เฮอ
 • ความหมาย: ดื่ม, ซด

28. 牛奶

 • Pinyin: niúnǎi  
 • คำอ่านภาษาไทย: หนิวไหน่
 • ความหมาย: นมวัว (แต่ถ้าวางคำสลับกันจะเป็นคำว่า 奶牛 (nǎiniú ไหน่หนิว) ที่แปลว่า วัวนม)

29. 茶

 • Pinyin: chá 
 • คำอ่านภาษาไทย: ฉา
 • ความหมาย: ชา

30. 咖啡

 • Pinyin: kāfēi 
 • คำอ่านภาษาไทย: คาเฟย
 • ความหมาย: กาแฟ
50 คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ได้นำไปใช้บ่อยแน่นอน

31. 今天

 • Pinyin: jīntiān 
 • คำอ่านภาษาไทย: จินเทียน
 • ความหมาย: วันนี้, ปัจจุบันนี้, ขณะนี้ (หากเขียนแยกเป็น 天 (tiān เทียน) จะแปลว่า วัน ใช้ได้ในหลายความหมายเช่น เมื่อวาน, วันนี้, พรุ่งนี้ เป็นต้น)

32. 明天

 • Pinyin: míngtiān 
 • คำอ่านภาษาไทย: หมิงเทียน
 • ความหมาย: พรุ่งนี้

33. 星期

 • Pinyin: xīngqi  
 • คำอ่านภาษาไทย: ซิงชี
 • ความหมาย: สัปดาห์ (หากใช้นำหน้าตัวเลขในภาษาจีน ก็จะหมายถึงวันต่างๆ เช่น วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ เป็นต้น)

34. 几点

 • Pinyin: jǐdiǎn 
 • คำอ่านภาษาไทย: จี๋เตี่ยน
 • ความหมาย: กี่โมง (ใช้ในการถามเกี่ยวกับช่วงเวลา)

35. 这

 • Pinyin: zhè 
 • คำอ่านภาษาไทย: เจ้อ
 • ความหมาย: นี่, นี้

36. 那

 • Pinyin: nà 
 • คำอ่านภาษาไทย: หน้า
 • ความหมาย: ที่นั่น, ที่นู้น, ที่โน่น (เป็นคำใช้ชี้ระยะใกล้ ไกล)

37. 的

 • Pinyin: de 
 • คำอ่านภาษาไทย: เตอะ
 • ความหมาย: ของ, ที่, ซึ่ง, อัน (ใช้เป็นคำเชื่อมประธาน ของรูปประโยค กับ คน สัตว์ สิ่งของ ต่างๆ)

38. 知道

 • Pinyin: zhīdào 
 • คำอ่านภาษาไทย: จือเต้า 
 • ความหมาย: รู้, ทราบ, เข้าใจ (ใช้ได้กับสิ่งที่คุ้นเคยหรือว่ารู้จักกันแค่เพียงผิวเพิน ไม่ว่าจะเป็นคน, สิ่งของ และสถานที่)

39. 不是

 • Pinyin: búshì 
 • คำอ่านภาษาไทย: ปู๋ชื่อ
 • ความหมาย: ไม่ใช่

40. 谁

 • Pinyin: shuí
 • คำอ่านภาษาไทย: เสย
 • ความหมาย: ใคร
50 คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ได้นำไปใช้บ่อยแน่นอน

41. 可以

 • Pinyin: kěyǐ 
 • คำอ่านภาษาไทย: เขออี่ 
 • ความหมาย: สามารถ, ความสามารถ (อาจจะใช้ในกรณี การขออนุญาตทำบางสิ่งบางอย่าง, การอนุญาตให้ทำบางสิ่งบางอย่าง)

42. 一点

 • Pinyin: yìdiǎn 
 • คำอ่านภาษาไทย: อี้เตี่ยน
 • ความหมาย: นิดหน่อย, เล็กน้อย, กว่านี้อีกหน่อย (ส่วนมากจะใช้เป็นคำบอกจำนวน)

43. 谢谢

 • Pinyin: xièxie 
 • คำอ่านภาษาไทย: เซี่ยเซีย
 • ความหมาย: ขอบคุณ

44. 不用谢

 • Pinyin: bùyòngxiè
 • คำอ่านภาษาไทย: ปู๋ย่งเซี่ย
 • ความหมาย:  ด้วยความยินดี, ไม่เป็นไร, ไม่ต้องขอบคุณ (ใช้ตอบรับคำขอบคุณเท่านั้น)

45. 要

 • Pinyin: yào
 • คำอ่านภาษาไทย: เย่า
 • ความหมาย: ต้องการ, อยาก

46. 吗

 • Pinyin: ma
 • คำอ่านภาษาไทย: มะ
 • ความหมาย: ไหม, หรือไม่ (คำที่ไว้ใช้ต่อท้ายประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธ)

47. 很

 • Pinyin: hěn 
 • คำอ่านภาษาไทย: เหิ่น
 • ความหมาย: มาก

48. 是

 • Pinyin: shì 
 • คำอ่านภาษาไทย: ซื่อ
 • ความหมาย: เป็น, คือ, ใช่, รับ (การแปลจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์)

49. 和

 • Pinyin: Hé 
 • คำอ่านภาษาไทย: เหอ
 • ความหมาย: กับ, และ (ใช้สำหรับเชื่อมวลีหรือประโยค และใช้เชื่อมเฉพาะคำนามกับคำนามเท่านั้น)

50. 一起

 • Pinyin: yìqǐ  
 • คำอ่านภาษาไทย:  อี้ฉี
 • ความหมาย: ด้วยกัน, พร้อมกัน, พร้อมเพรียงกัน

นี่เป็น 50 คำศัพท์ภาษาจีนที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ แต่ก็ยังสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกเพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง พูด อ่านเขียน ซึ่งหากฝึกคำศัพท์ภาษาจีนบ่อยๆ ก็จะทำให้มีความชำนาญ ช่วยส่งเสริมความจำและการเรียนรู้ ส่งผลเรื่องของการสื่อสาร ที่สามารถนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการฝึกอาจจะหาแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มลำดับขั้นของการเรียนได้ หรือจะเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาโดยเฉพาะเพื่อให้ได้การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนทำให้ใช้ภาษาได้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากพาลูกๆ มาเรียนภาษาจีน Speak Up ก็มีการสอนภาษาจีน เพื่อให้ได้ทักษะที่ดีและมีประสิทธิภาพ สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ ช่วยให้ลูกๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนได้ง่ายๆ สามารถนำภาษาจีนไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ใช้ต่อยอดกับการเรียน การสอนที่โรงเรียน ทำให้มีความรู้ทางภาษาจีนเพิ่มขึ้นได้