fbpx

33 ประโยคภาษาจีนให้ลูกฝึกเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่นอน

สารบัญ
ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวันที่ควรใช้สอนลูก

33 ประโยคภาษาจีนให้ลูกฝึกเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่นอน

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีหลายๆ คนเข้ามาเพื่อติดต่อเพื่อทำธุรกิจอีกด้วย ภาษาจีนจึงเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน หากเจอนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติคนจีน ก็จะได้สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งการเรียนรู้ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวันเหล่านี้ ช่วยเพิ่มโอกาสในด้านต่านๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการได้เพื่อนใหม่ การใช้เมื่อไปเที่ยวหรือถามทางเวลาไปต่างประเทศ เป็นต้น สำหรับประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันภาษาจีนมีอะไรบ้างไปดูกัน

ประโยคทักทายภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อย เมื่อต้องกล่าวทักทาย พร้อมตัวอย่างการใช้

การทักทายเป็นประโยคที่ใช้ถามไถ่ความเป็นอยู่ หรือสารทุกข์สุกดิบ เพื่อทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับบุคคนอื่นๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีวัฒธรรมในการกล่าวทักทายที่แตกต่างกันออกไป สำหรับประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวันที่ใช้กล่าวทักทายกันมีดังนี้

 1. 你好 (nǐ hǎo) Hello สวัสดี
 2. 您好 (nín hăo) Hello สวัสดี (เป็นคำสุภาพขึ้นมา โดยใช้กับผู้ที่อายุมากกว่า)
 3. 你们好 (nǐmen hǎo) Hello Everybody สวัสดีทุกคน
 4. 大家好 (dàjiā hǎo) Hello Everybody สวัสดีทุกคน
 5. 喂 (wèi) Hi สวัสดี (เป็นคำกล่าวทักทายแบบไม่เป็นทางการ)
 6. 你好吗?(Nǐ hǎo ma) How are you? คุณสบายดีไหม
 7. 你怎么样? (nǐ zěnme yàng?) How are you? คุณสบายดีไหม
 8. 早上好 (zǎo shàng hǎo) Good morning สวัสดีตอนเช้า
 9. 早安 (zǎo ān) Good morning สวัสดีตอนเช้า
 10. 上午好 (shàngwǔ hǎo) Good After Noon สวัสดีตอนบ่าย
 11. 晚上好 (wǎnshàng hǎo) Good Evening สวัสดีตอนเย็น  
 12.  好久不見 (hǎo jiǔ bu jiàn) Long time to seen  ไม่เจอกันนานเลย
ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว

ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อยเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว พร้อมตัวอย่างการใช้

เมื่อไปท่องเที่ยวประเทศจีน จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนแบบเบื้องต้นไว้บ้าง เพื่อที่จะได้เที่ยวอย่างสนุก หรืออยากจะซื้อของฝากก็จะได้สื่อสารอย่างรู้เรื่อง นอกจากนี้หากเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนมาถามทาง หรือมาเที่ยวที่ไทยก็จะได้สื่อสารได้อย่างรู้เรื่อง

 1. 护照  (hù zhào) Passport พาสปอร์ต

Ex. 我的护照丢了 (Wǒ de hù zhào diūle) I lost my passport ฉันทำพาสปอร์ตหาย

        2. 卫生间 (Wèishēngjiān) Toilet ห้องน้ำ

Ex. 卫生间愿 吗 (Wèishēngjiān ma) How far is a toilet? ห้องน้ำอยู่ไหน

        3. 警察局 (Jǐngchá jú) Police Station สถานีตำรวจ

Ex. 警察局在哪里 ? (Jǐngchá jú zài nǎlǐ) where is the police station? สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน

        4. 饭店 (Fàn diàn) Restaurant ร้านอาหาร

Ex. 这个饭店有麻辣烫吗 (Zhè ge fàndiàn yǒu málà tàng ma) Does restaurant has Mala soup? ร้านอาหารร้านนี้มีซุปหมาล่าไหม

        5. 钱 (qián) Money เงิน

Ex. 银行在哪, 我要换钱 (Yínháng zài nǎ, wǒ yào huàn qián) Where is the bank, I want to exchange money. ธนาคารอยู่ไหน ฉันต้องการแลกเงิน

        6. 便宜 (Piányí) Cheap ถูก

Ex. 这个衣服很漂亮, 你可以便宜一点吗? (Zhè ge yīfú hěn piàoliang, nǐ kěyǐ piányí yīdiǎn ma.) This shirt is very beautiful, can you lower the price? เสื้อตัวนี้สวยมาก ถูกลงหน่อยได้ไหม.

        7. 贵 (Guì) Expensive แพง

Ex. 怎么那么贵呢!(Zěnme nàme guì ne) why so expensive ทำไมแพงจังเลย

ประโยคภาษาจีนที่ใช้เริ่มต้นการสนทนา

ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยเมื่อเริ่มต้นการสนทนาพร้อมตัวอย่างการใช้

การมีเพื่อนใหม่ๆ ที่มาจากประเทศอื่น นอกจากจะช่วยในเรื่องของการฝึกภาษาแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒธรรมที่ดีอีกด้วย สำหรับใครที่มีเพื่อนชาวจีน และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสนนาอย่างไร หัวข้อนี้จะมาแนะนำประโยคภาษาจีนในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการเริ่มต้นบทสนทนากับเพื่อชาวจีน

 1. 你好 (nǐ hǎo) Hello สวัสดี
 2. 您好 (nín hăo) Hello สวัสดี (เป็นคำสุภาพขึ้นมา โดยใช้กับผู้ที่อายุมากกว่า)
 3. 你们好 (nǐmen hǎo) Hello Everybody สวัสดีทุกคน
 4. 大家好 (dàjiā hǎo) Hello Everybody สวัสดีทุกคน
 5. 喂 (wèi) Hi สวัสดี (เป็นคำกล่าวทักทายแบบไม่เป็นทางการ)
 6. 你好吗?(Nǐ hǎo ma) How are you? คุณสบายดีไหม
 7. 你怎么样? (nǐ zěnme yàng?) How are you? คุณสบายดีไหม
 8. 早上好 (zǎo shàng hǎo) Good morning สวัสดีตอนเช้า
 9. 早安 (zǎo ān) Good morning สวัสดีตอนเช้า
 10. 上午好 (shàngwǔ hǎo) Good After Noon สวัสดีตอนบ่าย
 11. 晚上好 (wǎnshàng hǎo) Good Evening สวัสดีตอนเย็น  
 12.  好久不見 (hǎo jiǔ bu jiàn) Long time to seen  ไม่เจอกันนานเลย
ประโยคภาษาจีนเพื่อตอบโต้บทสนทนา

ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยเพื่อตอบโต้บทสนทนาพร้อมตัวอย่างการใช้งาน

การคุยกับเพื่อนๆ นอกจากเราจะเป็นฝ่ายแนะนำ หรือชวนพูดคุยแล้ว เพื่อนชาวต่างชาติอาจจะต้องการถามกลับ หรือชวนเราคุย ซึ่งประโยคตอบโต้เหล่านี้ ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจําวันง่ายๆ ที่ใช้ตอบโต้กับเพื่อนๆ ได้

คำถามที่ 1

Q: 你叫什么名字?(nǐ jiào shén me míng zì?) What’s your name? เธอชื่ออะไร

A: 我叫… (Wǒ jiào) My name is… ฉันชื่อ…

คำถามที่ 2

Q: 你今年多大? (Nǐ jīnnián duōdà) How old are you? เธออายุเท่าไร

 A: 我今年…岁了. (Wǒ jīnnián… Suìle) I am… years old. ปีนี้ฉันอายุ…

คำถามที่ 3

Q: 你有什么爱好?(nǐ yǒu shén me ài hào) What is your hobby? เธอมีงานอดิเรกไหม

A: 我的爱好是看电影 (Wǒ de àihào shì kàn diànyǐng) My hobby is watching movies.

คำถามที่ 4

Q: 好久不见,你怎么样? (Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zěnme yàng?) Long time no see, how are you?ไม่เจอกันนานเลย เธอสบายดีไหม

A: 我很好,你呢. (Wǒ hěn hǎo, nǐ ne.) I’m fine, and you. ฉันสบายดี เธอละ

คำถามที่ 5

Q: 你吃饭了没有? (Nǐ chīfànle méiyǒu?) Have you eaten? เธอกินข้าวแล้วหรือยัง

A: 我吃秒面条了 (Wǒ chī miǎo miàn tiáo le) I ate noodles. ฉันกินก๋วยเตี๋ยวแล้ว

คำถามที่ 6

Q: 你最近忙吗?(Nǐ zuìjìn máng ma?) Are you busy?ช่วงนี้คุณยุ่งไหม

A: 我不忙 (Wǒ bù máng) I‘m not busy. ฉันไม่ยุ่ง

คำถามที่ 7

Q: 你喜欢吃什么? (Nǐ xǐhuān chī shénme?) what do you like to eat? เธอชอบกินอะไร

A: 我喜欢吃麻婆头伏. (Wǒ xǐhuān chī má pó tóufú) I like to eat mapo tofu.

คำถามที่ 8

Q: 这个周末你去哪里?(Zhège zhōumò nǐ qù nǎlǐ?) Where are you going this weekend? อาทิตย์นี้คุณไปไหน

A: 我去博物馆. 你想跟我一起去吗? (Wǒ qù bówùguǎn. Nǐ xiǎng gēn wǒ yīqǐ qù ma?) I’m going to the museum. Do you want to go with me? ฉันไปพิพิธภัณฑ์ คุณอยากไปกับฉันไหม

คำถามที่ 9

Q: 你看这个电影了吗?(Nǐ kàn zhège diànyǐngle ma?) Have you watched this movie? เธอดูหนังเรื่องนี้หรือยัง

A: 我看了.很好玩. (Wǒ kàn le. Hěn hǎowán.) I watched it. It was fun. ฉันดูแล้ว สนุกมากๆ

วิธีทำให้ลูกพูดประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเก่งขึ้น

ทำสิ่งเหล่านี้หากอยากให้ลูกๆ พูดประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเก่งยิ่งขึ้น

การเรียนภาษานั้นจำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เพราะการได้ใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยไม่ให้ลืม นอกจากนี้ควรฝึกออกเสียงภาษาจีนให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งการเรียนภาษากับติวเตอร์ที่มีความสามารถ ช่วยให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งยังช่วยแนะนำการออกเสียงที่ถูกต้องให้ได้ด้วย ที่สำคัญการออกเสียงที่ถูกต้องยังช่วยให้ฟังสำเนียงของเจ้าของภาษาได้ถูกต้อง ราบรื่นขึ้น นอกจากการเรียนกับติวเตอร์แล้ว การพูดกับเพื่อนเจ้าของภาษา ดูภาพยนต์จีน ฟังเพลงจีน หรือดูคลิปที่เป็นภาษาจีนยังเป้นอีกตัวเลือกที่ช่วยให้ลูกๆ ขอคุณมีทักษะด้านภาษาจีนที่ดีขึ้น แถมยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้นด้วย ซึ่ง Youtube และ Netflix ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆ

ฝึกฝนภาษาจีนกับครูผู้เชี่ยวชาญ SpeakUp Language Course

สรุป

ภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่กำลังมาแรง ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งการเรียนภาษาจีนนอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่แล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน ซึ่งประโยคภาษาจีนในชีวิตประจําวันที่ได้แนะนำไป เป็นประโยคที่สามารถฝึกฝนได้เองในขั้นต้น แต่สำหรับใครที่อยากมีพื้นฐานภาษาจีนที่ดี ควรฝึกกับติวเตอร์ที่มากประสบการณ์ ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ SpeakUp Language Center สถาบันสอนภาษาจีนสำหรับเด็กที่มีการสอนที่สนุก ช่วยให้เรียนรู้ได้ง่าย